Sehpa nedir, Sehpa ne demek

Sehpa; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

 • Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı.
 • Küçük masa
 • Ressamın üzerinde çalıştığı tablosunu yerleştirdiği genellikle tahtadan yapılmış destek.
 • Darağacı.

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Resim) Ressamın çalışırken tablosunu üzerine koyduğu araç.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Suyunu süzmek amacıyla üzerine deri asılan dört bucak ve bir kenarlı tahta dabakcı aracı. (*Yalvaç -Isparta; *Bor -Niğde)

İngilizce'de Sehpa ne demek? Sehpa ingilizcesi nedir?:

easel

Sehpa tanımı, anlamı:

Sehpaya çekmek : Asarak öldürmek, darağacına çekmek, asmak.

Zigon sehpa : Zigon.

Fiskos sehpası : Fiskos masası.

İdam sehpası : Darağacı.

Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

Koyma : Koymak işi.

Ayaklı : Ayağı olan. Bir destekle yere dayanan. Ayakla işletilen.

Destek : Maddi ve manevi yardımcı, dayanak. Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma. Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda. Yardım. Kredi işlemlerinde her an sarf edilebilecek kredi. Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, bindi, hamil. Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru.

 

Çatkı : Alından geçerek başın çevresine çember gibi bağlanan bağ, kaşbastı. Uç uca, birbirine çatılan şeylerin bütünü. Sehpa. Bir işin bütününün veya parçalarının bir araya getirilmesinde uyulan yöntem.

Küçük : Geri aşamada. Değersiz, önemsiz. Yaşı daha az olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Niteliği aşağı olan, bayağı. Niceliği az olan. Küçük abdest. Kısık, parlak olmayan (ses). Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı.

Darağacı : İdam cezası alanları asmak için kurulan sehpa, yağlı ip.

Masa : Bu mobilya etrafında oturanların tümü. Dairelerde, kurumlarda belli konularla ilgili işlerin görüldüğü bölüm. İç içe geçme ayaklarıyla yüksekliği ayarlanabilen masa biçiminde atlama aracı. Ayaklar veya bir destek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilya. Düz duruşlu yer, düzlek yapı.

Sehpada kurutma : Yağışı bol bölgelerde yeşil bitkilerde besin madde kayıplarının azaltılması için yerde kurutma yerine özel hazırlanmış sehpa, çıta veya tel çit üzerinde kurutulması.

Sehpa ile ilgili Cümleler

 • Vazo sehpaya devrilince irkildim.
 • Ali kayıp ayakkabısını sehpanın altında buldu.
 • Ali dergiyi sehpanın üzerine koydu.
 • Suçlu idam sehpasına gönderildi.
 • Ali tepsiyi sehpanın üstüne koydu.
 • Ali sehpadan zarfı aldı.
 • Oğlumun ayağı takıldı ve sehpanın köşesi alnını yardı.

Diğer dillerde Sehpa anlamı nedir?

İngilizce'de Sehpa ne demek? : n. coffee table, stand, tripod, horse, stillage, trestle

Fransızca'da Sehpa : table basse

Almanca'da Sehpa : n. Gestell

Rusça'da Sehpa : n. треножник (M), штатив (M), пюпитр (M), к`озлы (PL), тренога (F)