Sert krom kaplama nedir, Sert krom kaplama ne demek

Sert krom kaplama; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir.

Metalürji'deki terim anlamı:

Genellikle, boyutsal tümleme, aşınım, ısı ve yenim direncini yükseltme amacıyla yapılan, kalın bir örtü oluşturan krom kaplama işlemi. işleyimsel ya da mühendislik krom kaplaması diye de bilinir.

Sert krom kaplama anlamı, kısaca tanımı

Krom kaplama : Genellikle yenime karşı korumak ve güzel bir görünüş vermek ereğiyle, metal yüzeyleri, kromla kaplama işlemi

Kaplam : Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul.

Kaplama : Kaplamak işi. Kalınlığı 5 milimetreden az, ince ağaç levha. Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat. Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan.

Krom : Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,92 olan, 1514 °C'de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr). Bu elementten yapılmış.

Sert : Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı. Gönül kırıcı, katı, ters. Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız. Güçlü kuvvetli. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen. Hırçın, öfkeli, hiddetli. Titizlikle uygulanan, sıkı. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.

 

Mühendislik krom kaplaması : [Bakınız: sert krom kaplama].

Yenim direnci : Yenime karşı gösterilen direnç.

Mühendislik : Mühendis olma durumu.

İşleyimsel : İşleyime özgü olan.

Yükseltme : Yükseltmek işi.

Mühendis : İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse.

Tümleme : Tümlemek işi.

İşleyim : Sanayi.

Aşınım : Aşınma işi. Erozyon.

Yüksel : “Yükseklere çık, yücel, başarı kazan, ilerle” anlamında kullanılan bir isim”. Afyon kenti, Dinar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Boyut : Bir cismin herhangi bir yöndeki uzantısı. Durum, nitelik. Film ya da fotoğrafta boyut, format. Genişlik, kapsam. Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, buut.

Diğer dillerde Sert krom kaplama anlamı nedir?

İngilizce'de Sert krom kaplama ne demek ? : hard chromium plating