Slags türkçesi Slags nedir

  • Mucur olmak.
  • Cüruflaşmak.
  • Cüruf haline getirmek.

Slags ingilizcede ne demek, Slags nerede nasıl kullanılır?

Slag cement : Curuflu. Cüruf çimentosu. Küllü çimento. Curuflu çimento. Cüruflu çimento.

Slag heap : Kesme işlemi sırasında metalden dökülen cevher kalıntısı yığını. Bir maden eritme işlemi esnasında metalden ayrılmış tortu öbeği. Atık maddelerden yapılan tepe. Atık tepesi. Kömür madenciliğinde atık yığını.

Slag wool : Amyant. Camyünü. Campamuğu. Curuf yünü.

Basic slag : Bazik cüruf. Thomas fosfatı. Bazlı dışık.

Blast furnace slag : Yüksek fırın cürufu. Yüksek fırın dışığı.

Slagheap : Bir maden eritme işlemi esnasında metalden ayrılmış tortu öbeği.

Slab sided : Düz kenarlı. Kenarları düz olan.

Slaggiest : Cüruflu. En cüruflu.

Slag : Curuf şekline dönüştürmek. Mucur olmak. Dışkı. Mal. Fahişe. Cüruf. Basit kadın. Cüruf haline getirmek. Curuf. Yollu.

Slaggier : Daha cüruflu. Cüruflu.

İngilizce Slags Türkçe anlamı, Slags eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Slags ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Scum : Pislik. Köpük. Alçak. Maden cürufu. Suyun üzerinde yüzen pislik tabakası. Durgun kirli suda yüzeyi kaplayan katman. Kir tabakası. Köpüklenmek. Köpüz. Kötü insanlar.

 

Slagging : Curuf oluşturma. Curuf bağlaması. Curuflandırma. Curuf alma. Dışık alma.

Dross : Değersiz şey. Cüruf. Artık. Dışık. Değersiz şeyler. Posa. Maden posası. Süprüntü. Kül curuf. Metal yüzünde oluşan cüruf.

Slagged : Mucur olmuş. Cüruf haline getirilmiş.

Convert : Genel olarak, başka bir dinde iken, islam dinine geçen kimse. Dininden döndürmek. Arıtmak. Sayı yapmak. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, tarih, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bir birim dizgesinden başka birine, örneğin c.g.s.'ten m. k. s.'e geçmek. Dönüşmek. Dinsel ya da siyasal bir inancın, bir kanının yerine başka birinin benimsenmesi. bunu yapan kişi. Evirmek. Tahvil etmek.

Scoria : Dışık. Curuf lav külü. Maden cürufu. Cüruf. Mucur. Volkanik cüruf. Skorya.

Slag : Basit kadın. Dışkı. Curuf. Kömür kırıntısı. Curuf şekline dönüştürmek. Yollu. Mal. Fahişe.

Basic slag : Bazlı dışık. Thomas fosfatı. Bazik cüruf.