Slagging türkçesi Slagging nedir

  • Curuf bağlaması.
  • Cüruflaşmak.
  • Mucur olmak.
  • Dışık alma.
  • Cüruf haline getirmek.
  • Curuf alma.
  • Curuflandırma.
  • Curuf oluşturma.

Slagging ingilizcede ne demek, Slagging nerede nasıl kullanılır?

Slaggier : Cüruflu. Daha cüruflu.

Slaggiest : Cüruflu. En cüruflu.

Slagged : Mucur olmuş. Cüruflaşmak. Mucur olmak. Cüruf haline getirilmiş. Cüruf haline getirmek.

Slaggy : Curuflu. Dışıklı. Cüruflu.

Slag cement : Curuflu. Curuflu çimento. Küllü çimento. Cüruf çimentosu. Cüruflu çimento.

Slag heap : Bir maden eritme işlemi esnasında metalden ayrılmış tortu öbeği. Kömür madenciliğinde atık yığını. Atık maddelerden yapılan tepe. Atık tepesi. Kesme işlemi sırasında metalden dökülen cevher kalıntısı yığını.

Basic slag : Bazik cüruf. Thomas fosfatı. Bazlı dışık.

Blast furnace slag : Yüksek fırın cürufu. Yüksek fırın dışığı.

Slags : Mucur olmak. Cüruflaşmak. Cüruf haline getirmek.

Slag : Cüruflaşmak. Curuf. Cüruf. Basit kadın. Fahişe. Cüruf haline getirmek. Mucur olmak. Curuf şekline dönüştürmek. Dışkı. Yollu.

İngilizce Slagging Türkçe anlamı, Slagging eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Slagging ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Slanted : Peşin hükümlü. Taraflı. Yan yatmış. Duyguları katarak yapılmış. Önyargılı. Eğik. Çekik. Eğri. Eğimli. Meyilli.

 

Sloping : Yatık. Şevli. Eğimli. Eğik. Meyilli. Eğri. Akıntılı.

Seafaring : Denize alışkın. Deniz yoluyla seyahat eden. Gemi yolculuğu. Gemicilik. Denizcilikle uğraşan. Gemicilikle uğraşan. Açık denizlerde seyre uygun. Deniz yolculuğu. Denizcilik.

Slagged : Mucur olmuş. Cüruf haline getirilmiş.

Foulings : Su altındaki gövdenin yosun kabuklular vb ile kaplanması. Tortu oluşumu. Kirlenme. Özellikle batmış bir nesnenin üzerindeki kaplama tabakası (gemi gövdesi gibi). Namlu içinde kalan barut kurşun kalıntısı. Denizel kirlilik.

Sloped : Omuza asmak (tüfek). Eğim yapmak. Meyilli olmak. Meyilli. Eğri koymak. Eğimli olmak. Şevlendirmek.

Slag : Fahişe. Mal. Kömür kırıntısı. Yollu. Cüruf. Curuf şekline dönüştürmek. Curuf. Dışkı.

Aslope : Eğri olarak. Meyilli olarak. Eğri. Meyilli. Yatık.

Marine : Denizcilik. Deniz piyadesi. Bahri. Denizciliğe ait. Deniz kuvvetlerine ait. Denize ait. Marin. Deniz. Denizci. Deniz askeri.

Oceangoing : Açık denize çıkmaya elverişli. Açık denizlerde seyre uygun. Okyanus yolculuğuna elverişli. Okyanusta denize açılmak için inşa edilmiş ve donatılmış (deniz aracı hakkında). Okyanusta gidebilecek şekilde teşhis edilmiş. Okyanus için tasarlanmış.

Slagging synonyms : inclined, fouling, diagonal, aslant, slags.

Slagging zıt anlamlı kelimeler, Slagging kelime anlamı

Horizontal : Horizontal. Düz. Yerçekimi doğrultusuna dik düzlem. Yatay yerleştir. Ufka ait. Yatay. Ufki. Yatay düzlem. Yatay çizgi. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır.

Vertical : Düşey düzlem. Dik, dikey. Düşey doğru. Dik. Bilgisayar, fizik, jeoloji alanlarında kullanılır. Dikey. Düşey katman. Eğikliği 90° olan katman. Dikey çizgi. Şakuli.

Good natured : Yumuşak. Babacan. Yardımsever. Hoşgörülü. İyi huylu.