Slagged türkçesi Slagged nedir

  • Cüruf haline getirilmiş.
  • Mucur olmak.
  • Cüruflaşmak.
  • Mucur olmuş.
  • Cüruf haline getirmek.

Slagged ingilizcede ne demek, Slagged nerede nasıl kullanılır?

Slaggier : Daha cüruflu. Cüruflu.

Slaggiest : En cüruflu. Cüruflu.

Slagging : Curuf bağlaması. Dışık alma. Cüruf haline getirmek. Mucur olmak. Curuf alma. Cüruflaşmak. Curuflandırma. Curuf oluşturma.

Slaggy : Dışıklı. Curuflu. Cüruflu.

Slag cement : Cüruf çimentosu. Küllü çimento. Curuflu çimento. Cüruflu çimento. Curuflu.

Slag heap : Atık maddelerden yapılan tepe. Bir maden eritme işlemi esnasında metalden ayrılmış tortu öbeği. Kömür madenciliğinde atık yığını. Kesme işlemi sırasında metalden dökülen cevher kalıntısı yığını. Atık tepesi.

Slab : Plaka. Levha yapmak. Kalın tabaka yapmak. Kalın tabaka. Yaprak haline getirmek. Beton yol (amerikan ingilizcesi). Tabla (masaya ait). Levhalar haline getirmek. Plaka haline getirmek. Büyük yassı taş.

Slab sided : Düz kenarlı. Kenarları düz olan.

Basic slag : Bazlı dışık. Bazik cüruf. Thomas fosfatı.

Slag wool : Curuf yünü. Camyünü. Amyant. Campamuğu.

İngilizce Slagged Türkçe anlamı, Slagged eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Slagged ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Slag : Dışkı. Curuf. Fahişe. Kömür kırıntısı. Curuf şekline dönüştürmek. Cüruf. Yollu.

Reel : Sallanmak. Yalpalamak. Salınmak. Makaraya sarılmış şey. Bobin. Bir yandan elektrik aygıtına, öte yandan gövde kordonuyle eldeki savuta bağlı olan ve içindeki kordonu kendiliğinden sarılabilen elektrikli makara. Çıkrık. Dönmek. Misinanın sarıldığı bir makarası bulunan kısmen otomatik, kamışlı olta takımı. Elektrikli makara.

Walk : Yürüyüş. Dolaştırmak. Gezdirmek. Eşlik etmek. Gezinti. Taşımak (iterek). Adımlamak. Adımla ölçmek. Gezinmek. Yürüme.

Keel : Teknecik. Kuşların gemi omurgası biçiminde olan göğüs kemiği çıkıntısı. bazı kemiklerin çıkıntılı parçası. Karina. Yaprak damarı. Delta ve benzeri uçaklarda dengeyi sağlamak için kullanılan üçgen biçiminde parça. Soğutmak. Alabora etmek. Tomruk işaretlemek için kullanılan kırmızı bir boya. Kömür mavnası.

Worn : Giyilmiş. Çok giyilmiş. Bitap. Silik. Bitkin. Eskimiş. Yalama. Yorgun. Aşınmış. Köhne.

Slagging : Curuf bağlaması. Curuf oluşturma. Dışık alma. Curuflandırma. Curuf alma.

Swag : Çiçekli asma dekor. Kaparoz. Yağma. Çalıntı mal. Borç karşılığı cezaevi mutfak görevlileri tarafından hazırlanan sandviç. Promosyon ürünleri. Para. Promosyon olarak verilen ürünler. Çalıntı (oto teyp vb).

Careen : Yan yatmak (gemi). Bir yandan bir yana hafifçe sallanarak gitmek veya ilerlemek (motorlu araç). Karina etmek. Karinalamak. Yan yatmak gemi. Yalpalamak. Yalpa yapmak. Karinaya basmak. Bir yana yatmak (hızla giderken). Sarsılmak.

Lurch : Silkinmek. Yalpa. Zor durum. Gidip gelmek (sarkaç gibi iki nokta arasında). Yalpa vurmak. Sendelemek. Yalpalayarak yürümek. Sallanmak. Yalpalamak. Birdenbire sallanma.

 

Slagged synonyms : slags.

Slagged zıt anlamlı kelimeler, Slagged kelime anlamı

Ride : Sürüklenmek. Binmek. Üst üste binmek. Havada kalmak. Gezinti. Yüzmek. Geçmek (yol). Karara bağlanmamış olmak. Kayar gibi görünmek (ay, bulut vb). Süzülmek.

New : Gıcır. Acemi. Turfanda. Yeni. Değişik. Taze. Yeni olarak. Patlayıcı kullanılmadan yapılan savaş. Savaş silahı olarak kullanılan biyolojik ve veya veya tüksek teknoloji ürünü virüsler. Yeni tarihli.