Cüruf nedir, Cüruf ne demek

Cüruf; bir kimya terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Cüruf" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Fabrikalar da bütün asitlerini, cüruflarını, pisliklerini denize döküyorlar." - H. Taner

Cüruf hakkında bilgiler

Cüruf, tamamen saf olmayan metaller eritildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir. Hafif metalin havaya temas edip oksitlenmesiyle oluşur. Bu nedenle metal küfü olarak da bilinir. Günümüzde çimento, seramik yapımında ve yapay kordon yapımında kullanılır.

Cüruf kısaca anlamı, tanımı:

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Erime : Erimek işi.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Maden : Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak. Elâzığ iline bağlı ilçelerden biri. Bu mineralden yapılmış. Uyuşturucu, esrar, eroin. Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse. Maden ocağı veya maden işletmesi. Metal. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.

 

Toplanan : Toplama işleminde toplamı oluşturan sayılardan her biri.

Madde : Bir cismi oluşturan öge, öz. Molekül. Para, mal vb. ile ilgili şey. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Duyularla algılanabilen nesne. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.

Demir : Bu elementten yapılmış parça. Güçlü, kuvvetli, sert. Çıpa. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça. Bu elementten yapılmış. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).

Dışık : Cüruf.

Tamam : Evet. Tamamlanmış, bitmiş. Eksiksiz. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Bütün, tüm.

Çıkan : Çıkarma işleminde bütünden alınan sayı.

Kömür : Siyah renkli. Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt.

Diğer dillerde Cüruf anlamı nedir?

İngilizce'de Cüruf ne demek? : n. slag, dross, scoria, cinders, clinker

Fransızca'da Cüruf : scorie [la]

Almanca'da Cüruf : n. Schlacke

Rusça'da Cüruf : n. шлак (M), гарь (F)