Stalking horse türkçesi Stalking horse nedir

  • Paravan.
  • Göstermelik aday.
  • Siper arkasında gizlenme.
  • Maske.
  • Avcının arkasına saklandığı at.
  • Bahane.

Stalking horse ingilizcede ne demek, Stalking horse nerede nasıl kullanılır?

Stalking : Sarmak (hayaletler vb.). Ağır adımlarla yürümek. Sinsice izlemek. Kol gezmek. Azametle yürümek. Gizlice sokulmak. Sessizce yaklaşmak.

Horse : Aygır. Kamçılamak. Süvari birliği. Beygir. At koşmak. At. Film çıkrığı. Eroin. Sehpa. Bir taban üzerine yerleştirilmiş ve filmin eninden biraz daha aralıklı, koşut iki kolun ortasına bir eksen geçirilerek yapılan, film kangalının bu eksene takılarak çeşitli kurgu işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan araç.

Stalkinghorse : Maske.

A dark horse : Yeteneklerini gizleyen kimse. Sır küpü. Yere bakan yürek yakan. Kapalı kutu. Yarışı sürpriz biçimde kazanmış sporcu.

Ahorse : At sırtında. At üstünde. Atın her iki tarafında birer ayak ile. At ile. Ata biner gibi.

Akhal teke horse : Akal teke atı. Tarihi m. ö. 500 yılına kadar uzanan, orta asya’nın çok sıcak ve soğuk olan iklim koşullarına uyum sağlamış, en çok kır ve doru donlarına rastlanan, cesur, inatçı ve kötü mizaçlı, yürüyüşü mükemmel, iyi bir konkur ve eğitim özelliğine sahip, türkmenistan kökenli at ırkı.

İngilizce Stalking horse Türkçe anlamı, Stalking horse eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Stalking horse ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Goggles : Kaynakçı gözlüğü. Yüzücü gözlüğü. Koruyucu gözlük. İş gözlüğü. Gözlük. Koruma gözlüğü. Kayak gözlüğü.

Respirators : Suni solunum vermek için kullanılan bir cihaz. Ağız ve burnu örten koruyucu maske. Nefes filtresi. Gaz maskesi. Respirator. Suni solunum aygıtı. Gaz maskesi (ingiliz ingilizcesi). Solunum cihazı. Solunum aygıtı.

Respirator : Solunum cihazı. Solunum aygıtı. Respiratör. Gaz maskesi (ingiliz ingilizcesi). Nefes filtresi. Gaz maskesi. Suni solunum vermek için kullanılan bir cihaz. Suni solunum aygıtı. Ağız ve burnu örten koruyucu maske.

Visor : Siper. Güneşlik. Viziyer. Siperlik. (kasket) siperlik. Miğferin açılıp kapanan önü. Vizör. Kasket siperliği. Şapka siperi.

Plea : Dava. Özür. Müdafaa. Talep. Rica. Yalvarma. Savu. Savunma.

Cloak : Gocuk. Pelerin. Örtü. Örtbas etmek. Gizlemek. Manto. Perde. Yelek. Saklamak.

Paravane : (gemide) paravan. Paravan (gemi).

Allegation : İthamname. İddia. İtham. Suçlama. Mazeret. Özür. Sav. İleri sürme.

Smokescreen : Paravana. Gerçek niyetini gizlemek için uydurulan şey. Özür. Düşmana görünmemek için çıkarılan duman perdesi. Düşmana görünmemek için çıkarılan duman. Duman bulutu. Göstermelik sebep.

Stalking horse synonyms : stalkinghorse, false face, essoin, cop out, shadow mask, cavil, evasions, cavils, excuse, front, cloaks, caviled, veneer, folding screen, allegations, guises, blind, evasion, mask, replica, guise, colour.