Stoma nedir, Stoma ne demek

Stoma; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: gözenek].

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Ağız, delik, açıklık.

Teknik terim anlamı:

Epidermis dokusunda bitkilerin gaz alışverişini yapan, yaprak dokusundan su buharının geçişini hızlandıran ve epidermis hücrelerinden farklı olarak klorofil içeren, böbrek biçimindeki iki hücrenin aralarında açıklık bırakarak oluşturdukları yapılar.

Stoma hakkında bilgiler

Stoma, açılıp kapanma özellikleri ile bitkideki terlemeyi ve gaz değişimini kontrol eden canlı yapılardır. Terimin tekili stoma, epidermislerinde karşılıkla olarak bulunur. Stomalar, epidermisin farklılaşması ile oluşur. Anatomik olarak iç yüzeyindeki zar kalın, dış yüzeyindeki zar ise incedir. Bu incelik kalınlık, stomalara açılıp kapanma özelliği kazanmıştır. Stoma hücrelerinin yapısında diğer epidermis hücrelerinden farklı olarak kloroplast bulunur. Su içi bitkilerinde stoma yoktur. Kara bitkilerinde stomalar, yaprağın alt yüzeyinde, nilüfer gibi bitkilerde yaprağın üst yüzeyinde bulunurlar. Bitkinin yaşadığı yerin kuraklık derecesi arttıkça stoma sayısı azalır. Stomaların açılıp kapanması fiziksel prensiplere göre açıklanır.Açılıp kapanma,osmotik basınç ve turgor basıncı değişikliklerinden kaynaklanır.Şöyleki;bitki fotosentez sonucu glikoz oluşturur.Bu durum,hücrenin osmotik basıncını yükseltir.Böylece komşu hücrelerden stomalara su geçişi olur.stomanın turgor basıncı artar.Bunun sonucunda ince olan dış çeper şişer ve sonuçta stoma açılmış olur.

 

Stoma kısaca anlamı, tanımı

Endemik eroziv stomatitis : Sığırların papüler stomatitisine benzeyen, Afrika’da insan ve sığırlarda görülen viral hastalık

Higromorf stoma : Sucul ortamlarda yaşayan bitkilerde fazla suyu atabilmek için stomaların epidermis yüzeyinden daha yakanda oluşmuş şekli. Sucul ortamlarda yaşayan bitkilerde fazla suyu atabilmek için stomaların epidermis yüzeyinden daha yukarıda oluşmuş biçimi.

Kseromorf stoma : Kurakçıl ortamlara uyum sağlamış bitkilerde epidermisin altında yer alan ve böylece bitkinin su kaybını önleyen stoma hücreleri.

Mezomorf stoma : Epidermis hücreleri ile stoma hücrelerinin aynı düzeyde olması.

Nekrotik stomatitis : Buzağı difterisi.

Sığırların papüler stomatitisi : Poxviridae ailesinde yer alan sığır parapoksvirüs 1’in sığırlarda neden olduğu, hafif seyirli merme, burun delikleri ve ağız boşluğunda çok sayıda küçük, sert kabartıların oluşmasıyla belirgin, iyi seyirli hastalığı. Ara sıra yemek borusu ve ön midelerde de patolojik değişimlere rastlanır. Kabarıklıkların ortalarındaki nekroz nedeniyle, krater benzeri bir görünüm biçimlenir.

Stomadini : Stomatalji.

Stomahalji : Mide ağrısı.

Stomakus : Mide.

Stomatalji : Ağız ağrısı, stomadini.

Stomatit : Ağız iltihabı.

Stomatitis : Ağız yangısı.

Stomatitis aftoza : Ağız mukozasında aftların oluşumuyla belirgin yangı.

 

Stomatitis diffuza : Ağız mukozasının yaygın yangısı.

Stomatitis difteroida : Ağız mukozasının difteroid nekrozlarla belirgin yangısı.

Stomatitis difteroida ve psödomembranoza : Difteroid ve yalancı zarlı ağız mukozası yangısı.

Stomatitis enfeksiyoza : Enfeksiyöz hastalıklarda oluşan ağız mukozası yangısı.

Stomatitis eritematoza : Ağızda disseminant veya yaygın hiperemiyle belirgin yangı.

Stomatitis eroziva : Sıyrıklı ağız yangısı.

Stomatitis flegmonoza : Flegmonlu ağız yangısı.

Stomatitis gangrenoza : Noma.

Stomatitis kataralis : Nezlevi ağız yangısı.

Stomatitis medikamentoza : İlaçların neden olduğu ağız mukozası yangısı.

Stomatitis mikotika : Mantarların neden olduğu ağız mukozası yangısı.

Stomatitis papulloza : Papüllü ağız yangısı.

Stomatitis pnömoenteritis kompleksi : Küçük geviş getirenlerin vebası.

Stomatitis proliferativa : Ağız mukozasında karakteristik ülserleşmeler ve siğil benzeri üremeler görülen hastalık.

Stomatitis psödomembranoza : Yalancı zarlı ağız mukozası yangısı.

Stomatitis püstüloza : Kese biçiminde içi irin ağız yangısı.

Stomatitis simpleks : Basit ağız mukozası yangısı.

Stomatitis travmatika : Mekanik-travmatik etkilerle oluşan ağız mukozası yangısı.

Stomatitis ülseroza : Ağız mukozasında erozyon ve ülserlerle belirgin diğer organlara yayılabilen ağız yangısı.

Stomatitis vesikülaris : Kese biçiminde içi beyaz sekretle dolu kabarcıklı ağız yangısı.

Stomatomalasi : Ağız yumuşaması.

Stomatomikozis : Ağzın mantarlı hastalığı.

Stomatopati : Ağız hastalığı.

Stomatoraji : Ağızdan kan gelmesi.

Üremik stomatitis : Üremi nedeniyle oluşan ağız mukozası yangısı.

Veziküler stomatitis : Rhabdoviridae ailesinde vezikülovirüs cinsinde yer alan bir virüsün neden olduğu, klinik olarak ağız mukozasında, içi sıvı dolu kabarcıklı yangıyla belirgin ve şap hastalığına benzeyen, şaptan farklı olarak tek tırnaklı hayvanlarda da görülen, oldukça bulaşıcı bir hastalık.

Diğer dillerde Stoma anlamı nedir?

İngilizce'de Stoma ne demek ? : stoma