Suggestions türkçesi Suggestions nedir

Suggestions ile ilgili cümleler

English: His suggestions are completely useless.
Turkish: Onun önerileri tamamen kullanışsız.

English: Have you checked the suggestions box today?
Turkish: Bugün dilek şikayet kutusunu kontrol ettin mi?

English: Ali agreed that Mary's suggestions were good ones.
Turkish: Ali Mary'nin önerilerinin iyi olanlar olduğunu kabul etti.

English: I know its a wee while off but here are a few suggestions for where to meet.
Turkish: Birkaç dakika kaldığını biliyorum ama işte nerede buluşabileceğimize dair birkaç öneri.

English: Ali says he has three other suggestions to make.
Turkish: Ali üç önerisi daha olduğunu söylüyor.

Suggestions ingilizcede ne demek, Suggestions nerede nasıl kullanılır?

Make suggestions : Öneride bulunmak.

Open for suggestions : Önerilere açık olmak. Değişik fikirleri duymak isteyen. Önerileri dinlemeye istekli olmak.

Series of suggestions : Teklifler serisi. Çok farklı türde tavsiye. Öneriler dizisi.

Spelling suggestions : Yazım önerisi.

Autosuggestions : Otosugjesyon. Kendi kendine telkin. Kendi kendini telkin etme.

Posthypnotic suggestion : Hipnoz sonrası telkin.

The suggestion was rejected : Öneri veya teklif kabul edilmedi. Öneriye hayır dediler. Öneri reddedildi.

 

Obscene suggestion : Terbiyesiz teklif. Uygunsuz teklif (genellikle cinsel ilişki teklifi).

Self suggestion : Kendi kendine telkin.

Serving suggestion : Porsiyonları servis etmek için yemek taşıma kapları veya yemek tarifleri üzerine öneriler.

İngilizce Suggestions Türkçe anlamı, Suggestions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Suggestions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Indoctrination : Doktrinleştirme. Beyin yıkama. Öğretme. Endoktrinasyon. Doktrin. Aşılama. Zorla kabul ettirme.

Breath : Fısıltı. Ağızdan çıkan buhar. Hafif rüzgar. An. Esinti. Nefes. Dem. Soluk.

Instillment : Damlatma. Fikir aşılama. Aşılama.

Trace : Çizmek. Ortaya çkmak. Tasarlamak. İzlemek. Üzerine şeffaf bir kağıt koyup kopyasını çıkarmak. Dayandırmak. Keşfetmek. Dayanmak. Bulmak.

Adumbrations : Sezdirme. Dokundurma. Anıştırma.

Few : Azıcık. Sayıca az. Birkaç. Az. Yedi veya daha az sayıda uçak gördüğünü yer önleme istasyonuna bildirmede kullandığı bir kod. Bazıları. Kıt. Az bulutlu. Havadan önlemede.

Approach : Ulaşmak. Andırmak. Varmak. Ele almak. Yaklaşım. Atma ya da atlamalardan önce en iyi aşamayı elde edebilmek amacıyla, yarışçının gelişme alanında hız kazanmak için yaptığı koşu. Yaklaşma. Gelişme koşusu. Toplumbilim yönteminde toplumsal yapının biçimlenişi ve öğeler arasındaki ilişkilere bakış biçimleriyle birbirinden ayrılan ana doğrultulardan her biri.

 

Cogitations : Enine boyuna düşünme. Düşünüp taşınma. İyice düşünme. Düşünme. Düşünce.

Adverted : İlan. Değinmek. Bahsetmek. Zikretmek. Reklam. Dokundurmak.

Infusions : Aşılama. Damara zerketme. İçine dökme. Demlenmiş içecek. Katma. Demleme.

Suggestions synonyms : adverts, cluing, adverting, inkling, overtures, chip, thought, dribblet, inspiration, clews, dinting, concept, exhortations, clueing, drams, advert, estimate, dunning, ghost, allusions, proposals, etiquettes, glimmered, allusion, dint, mickle, offerings, counsels, input, guidelines, finger post, dram, beliefs.

Suggestions zıt anlamlı kelimeler, Suggestions kelime anlamı

Dissuasion : İkna. Caydırma. Kandırma. Vazgeçirme.