Suzidilara nedir, Suzidilara ne demek

Suzidilara; bir müzik terimidir. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

Suzidilara hakkında bilgiler

Suzidilara (Sûz-i Dilârâ), Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam. Sözcüğün kökeni Farsçadır.

Suzidilara kısaca anlamı, tanımı:

Klasik : Kökleşik. Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser. Sanatta kuralcı. Alışılmış. Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Makam : Mevki, kat, yer. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse.

Köken : Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Soy, asıl. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap. Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin.

Farsça : İran devletinin resmî dili, Acemce. Bu dille yazılmış olan.