Tanecikli nedir, Tanecikli ne demek

Tanecikli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Küçücük tanelerden oluşmuş
  • Yüzeyi taneciklerle kaplı gibi görünen.

"Tanecikli" ile ilgili cümleler

  • "Tanecikli külte."

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

Taneciklerle yapılı.

İngilizce'de Tanecikli ne demek? Tanecikli ingilizcesi nedir?:

granular

Osmanlıca Tanecikli ne demek? Tanecikli Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

hubeybî

Tanecikli anlamı, tanımı:

Tanecik : Çok küçük boyutlu madde, cisim. Küçük tane.

Tane : Çekirdekli küçük meyve. Bazı bitkilerin tohumu. Herhangi bir sayıda olan şey, adet.

Küçücük : Çok küçük.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Kaplı : Kaplanmış olan. Ciltli. Kabı olan.

Gibi : O anda, tam o sırada, hemen arkasından. -e benzer. -e yakışır biçimde. İmişçesine, benzer biçimde.

Tanecikli kat : (stratum granulosum), (Lat. stratum = kat, Lat. granulum = tanecik): Üst-derinin (epidermis) üreyen katı (stratum germinativum) üzerinde bulunan bir kat olup gözelerinin sitoplazmasmda keratohiyalin tanecikleri bulunur.

Tanecikli tabaka : (Lat: stratum: kat; granulum: tanecik) Üst derinin (epidermis) üreyen tabakası (stratum germinativum) üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka. Granüllü tabaka. Üst derinin üreyen tabakası üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka, stratum granulosum.

 

Taneciklilik : Bir duyarkatta yer alan tanecik sayısının ve boyunun, yüzey birimine göre durumu.

Diğer dillerde Tanecikli anlamı nedir?

İngilizce'de Tanecikli ne demek? : adj. granulated, granulous, granular, corny

Fransızca'da Tanecikli : granuleux/euse, granulé/e

Almanca'da Tanecikli : adj. granulös, körnig

Rusça'da Tanecikli : adj. зернистый