Tees türkçesi Tees nedir

  • Tişört.
  • Golf topunun koyulduğu yer.
  • T-profiller.
  • T biçimindeki şey.

Tees ile ilgili cümleler

English: There are no guarantees.
Turkish: Hiçbir garanti yoktur.

English: He guarantees it.
Turkish: O bunu garanti ediyor.

English: Ali guarantees it.
Turkish: Ali bunu garanti ediyor.

English: Jale guarantees it.
Turkish: Jale bunu garanti ediyor.

English: The Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.
Turkish: Mütevelli Yönetim kurulu yurt dışı holdingleri görevden almak için oy kullandı.

Tees ingilizcede ne demek, Tees nerede nasıl kullanılır?

Absentees : Gelmeyen kimse. Görevi başında bulunmayan kimse. Başka bir ülkede oturan mal sahibi. Devamsız kimse.

Adoptees : Evlatlık. Evlatlık (çocuk). Bir ailenin üyesi olarak kabul edilmiş ve yetiştirilmiş olan kimse (çocuk için). Evlatlık olarak kabul edilmiş olan biri.

Allottees : Pay sahibi. Tahsis sahibi. Kendisine tahsis yapılan kişi. Hisse sahibi.

Amputees : Ampüte. Bir uzvu kesilmiş kimse. Organı alınmış kimse.

Appointees : Tayin edilen kimse. Tayin edilen. Atanan kimse. Atanan.

Enlistees : Askeri hizmet için kaydedilmiş kimse. Askere alınmış kimse. Gönüllü asker.

Committees : Komiteler. Komite. Kurul. Komisyon. Heyet.

Deportees : Kabul edilmeyen kişiler.

 

Draftees : Askere çağrılan. Askere çağrılan kimse. Askere alınan.

Devotees : Meraklı. Fanatik. Sofu. Dindar. Düşkün. Hayran.

İngilizce Tees Türkçe anlamı, Tees eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tees ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Immature : Olmamış. Olgun olmayan. Çocukça. Ham. Toy. Olgunlaşmamış. İmmatür. Seksüel olgunluğa ulaşmamış. Cinsel olgunluğa ulaşmamış. tam gelişmemiş.

Young : Hayvan yavrusu. Yeni. Döl. Gençlik. Gençler. Küçük. Yavru. Genç. Taze. (hayvan) yavru.

Teenaged : 13 19 yaş arasındaki.

Maturity : Olgunluk. Pişkinlik. Erişkinlik. Vade. Matürite. Erginlik. Anaçlık. Vade dolumu. Kemal.

Time of life : Yaşam süresi. Ömür. Yaş.

Tee shirt : Gömlek.

Adulthood : Reşitlik. Erginlik. Erişkinlik. Erişkinlik dönemi. Yetişkinlik.

Teenage : 13 - 19 yaş arası gençlerle ilgili. 13-19 yaş arası gençlerle ilgili. On üç ile on dokuz yaşlar arasındaki devreye ait. 13 19 yaş arası. Gençlere ait.

Tees synonyms : tshirt, t shirt, jerseys, tee, adolescent, jersey.

Tees zıt anlamlı kelimeler, Tees kelime anlamı

Old : Köhne. Büyük. Eskimiş. Yaşlı. Deneyimli. ...yaşında. İhtiyar. Eski zamanlar. İhtiyarlamak. Kart.

Disconnect : Bağlantıyı kesmek. Bağlantısını koparmak. Akımını kesmek. Birbirinden ayırmak. Netten düşmek. Çıkarmak. Fişini çekmek. Ayırmak. İlgi kesmek.