Terbinaphine türkçesi Terbinaphine nedir

  • Alilamin türevi sistemik ve yerel etkili antifungal bir ilaç.
  • Terbinafin.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

İngilizce Terbinaphine Türkçe anlamı, Terbinaphine eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Terbinaphine ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Antimycotic : Mantar öldürücü. Antimikotik. Mantarkıran. Mantarların üremesini engelleyen veya onları öldüren.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Fungicide : Mantar öldüren. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Mantar ilacı. Fungusit. Küf ve maya öldürücü. Mantar öldürücü. Mantarları öldüren. Mantar öldürücü ilaç. Mantar önleyici kimyasal. Mantar (küf) öldürücü madde.

 

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abattoir : Mezbaha. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane.

Abaxial : Eksenden uzak. Eksen dışı. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Aks kemiği dışında.

Terbinaphine synonyms : antimycotic agent, antifungal agent, lamisil, abdomen, abdominal pain, abamectin, antifungal, abdominal distention, a dna, a amplitude mod, a c deformity, a band.