Tunç nedir, Tunç ne demek

Yerel Türkçe anlamı:

İki tarla arasına toprak, taş ve benzeri şeylerle yapılmış olan sınır

1.bk. tum (III)-

2.bk.tum (III)-2.

Tunç.

Çok sert madde

Tarla kıyılarında ekilmeyerek bırakılan dar yer.

Tarla sınırı (Kaman)

Kimya'daki anlamı:

Genellikle %1-10 kalay ve %90-99 bakırdan oluşan bir alaşım. Bronz da denilir.

[Bakınız: bronz]

Tunç isminin anlamı, Tunç ne demek:

Erkek ismi olarak; Koyu kızıl renkte olan, bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz.

Bilimsel terim anlamı:

Genellikle % 1-10 kalay ve % 90-99 bakırdan oluşan alaşımlar.

Bakır ve kalay alaşımlarının genel adı.

metalbilim: Bakır ve kalay alaşımlarının genel adı.

İngilizce'de Tunç ne demek? Tunç ingilizcesi nedir?:

bronze

Tunç anlamı, tanımı:

Bronz : Bu maddeden yapılan. Tunç.

Tunç bilekli : Kolu, bileği çok güçlü.

Tunç kafiye : Dize sonundaki kelimelerin son harfleri arasında üç sesten fazla ses benzeşmesiyle veya biri diğerinin içinde bir kelime oluşturacak tarzda yapılmış olan uyak.

Tunçlama : Tunçlamak işi.

Tunçlamak : Tunç durumuna getirmek.

Tunçlaşma : Tunçlaşmak işi.

Tunçlaşmak : Tunç rengini almak.

Tunçlaştırma : Tunçlaştırmak işi.

Tunçlaştırmak : Bir sembolü tunçtan yapılmış bir heykelle canlandırmak. Tunç rengi kazandırmak.

 

Kızıl : Genellikle küçük yaşlarda görülen, bulaşıcı, yüksek ateşli, kırmızı renkte geniş lekeler döktüren, kuluçka dönemi üç dört gün süren tehlikeli hastalık. Altın. Aşırı derecede olan. Parlak kırmızı renk. Bu renkte olan. Komünist.

Renk : Çeşitlilik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Nitelik.

Bakır : Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu). Bu elementten yapılmış.

Çinko : Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya (simgesi Zn). Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını ilk olarak dolduran kişinin kazandığını bildiren ve açıkça söylenen söz. Bu elementten yapılmış. Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını doldurma.

Kalay : Sövme, küfür. Aldatıcı görünüş. Kalaylanmış bir kabın üzerindeki alaşım tabakası. Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7, yoğunluğu 7,29 olan, 232 °C'de eriyen, gümüş beyazlığında, kolay işlenebilen, yumuşak bir element (simgesi Sn).

 

Alaşım : Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Tunç hastalığı : Birincil hipoadrenokortisizm.

Tunç kaplama : Metal yüzeyleri tunçla kaplama işlemi.

Tunç yasası : Kapitalizmde ücretlerin işçinin ailesiyle birlikte hayatını geçimlik düzeyde sürdürmesine olanak verecek biçimde belirlendiği, geçimlik düzeyin üzerine çıkması durumunda doğum oranlarının artması, geçimlik düzeyin altına inilmesi durumunda ise ölüm oranlarının artmasına bağlı olarak tekrar geçimlik düzeye geri döneceğini ifade eden ve Ferdinand Lassalle tarafından isimlendirilen yasa. krş. Malthusgil nüfus kuramı

Tunçal : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; bk. Tuncal

Tunçalın : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Güçlü, kuvvetli kimse.

Tunçalp : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; bk. Tuncalp

Tunçaral : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Birine destek olan güçlü kimse.

Tunçaslan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Güçlü, kuvvetli kimse.

Tunçay : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; bk. Tuncay

Tunçbay : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Güçlü, kuvvetli kimse.

Diğer dillerde Tunç anlamı nedir?

İngilizce'de Tunç ne demek? : [Tunc] adj. bronze

n. bronze, gunmetal

Fransızca'da Tunç : bronze [le], airain [le], cuivre jaune

Almanca'da Tunç : n. Bronze

adj. ehern

Rusça'da Tunç : n. бронза (F)

adj. бронзовый