Undergirding türkçesi Undergirding nedir

Undergirding ingilizcede ne demek, Undergirding nerede nasıl kullanılır?

Undergird : Alttan kuşaklamak. Alttan desteklemek. Kuvvetlendirmek. Alttan güçlendirmek. Kuvvetlenmek. Güçlendirmek. Desteklenmek. Desteklemek.

Undergirded : Desteklenmek. Kuvvetlendirmek. Güçlendirmek. Desteklemek. Alttan güçlendirmek. Kuvvetlenmek. Alttan desteklemek. Alttan kuşaklamak.

Undergirds : Güçlendirmek. Alttan kuşaklamak. Kuvvetlenmek. Desteklemek. Kuvvetlendirmek. Alttan güçlendirmek. Alttan desteklemek. Desteklenmek.

İngilizce Undergirding Türkçe anlamı, Undergirding eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Undergirding ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Underprop : Payandalamak.

Build up : Nükleer enerji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Oluşturmak. Negatif kurgusunda eşlemeyi sağlamak ya da çekimlerin gerçek uzunluğunu korumak amacıyla, görüntü ya da ses kuşağının eksik bölümlerinin yerine eklenen kılavuz. çalışma ya da dağıtım eşlemlerinin bozulmuş bölümlerinin yerini almak üzere hazırlanmış parça. Biriktirmek. Göklere çıkarmak. Büyümek. Geliştirmek. Birikim.

 

Advocate : Müdafaa etmek. Korumak. Müdafi. Savunmak. Yandaş. Taraftar. Savunucu. Avukat.

Solidifies : Sağlamlaştırmak. Katılaşmak. Sertleşmek. Katı hale getirmek. Katılaştırmak. Tahkim etmek. Sertleştirmek. Pekişmek.

Brace up : Güç almak. Cesaret almak. Cesaretlenmek. Neşelendirmek.

Beareth : Acı çekmek. Üretmek. Dayanmak. İmal etmek. Katlanmak. Taşımak. Doğurmak. Bear (doğurmak). Doğum yapmak.

Strengthen : Yükseltmek. Güçlenmek. Pekitmek. Kuvvet vermek. Sağlamlaştırmak. Berkitmek. Yaşam bulmak. Tahkim etmek.

Buttress : Güçlendirici. Payanda vermek. Ayak. Perçinleştirmek. Destek. Desteklik etmek. Yardımcı. Destekçi.

Strengthens : Mukavemetlendirmek. Sağlamlaştırmak. Takviye etmek. Yükseltmek.

Undergirding synonyms : underpin, bolster up, become stronger, advocating, undergirds, cements, stiffen, back up, fortify, brace, underlays, consolidate, amplifies, harden, confirm, afforce, undergirded, bear out, undergird, amplify, assists, underlay, cement, braced, advocated, underpins, fortifying, gain strength, solidify, backed up, bolster, stay up, solidifying.