Unhanding türkçesi Unhanding nedir

Unhanding ingilizcede ne demek, Unhanding nerede nasıl kullanılır?

Unhanding place : Malların boşaltılacağı yanaşlık. Boşaltma iskelesi.

Unhandiness : Kullanışsızlık. Sakarlık. Beceriksizlik.

Unhandicapped : Engel konulmamış. Ket vurulmamış. Engel olunmamış.

Unhand : Elinden bırakmak. Salıvermek.

Unhanded : Elinden bırakmak. Salıvermek.

Unhanged : İpten kurtulmuş.

Unhandy : Kullanışsız. Sakar. Acemi. Beceriksiz. Elverişsiz.

Unhands : Elinden bırakmak. Salıvermek.

Unhang : Asılıgirintiyiazalt.

Unhandsome : Yakışıksız. Uygunsuz. Çirkin.

İngilizce Unhanding Türkçe anlamı, Unhanding eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unhanding ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disentangles : Çözmek. Ayırt etmek. Açılmak. Düğüm çözmek. Serbest kalmak. Dolaşıklığını gidermek. Çözülmek. Kurtulmak. Açmak.

Heedless : Dikkatsizlik. Aymaz. Pervasız. Dikkatsiz. Önem vermeyen. Önemsemeyen. Çekinmeyen. İhtiyatsız. Aldırışsız. Düşüncesiz.

Extricated : Kurtarmak. Kurtarmış. Kurtarılmış. Zor durumdan çıkarmak. Ayrıştırmak. Çıkarmak. Açığa çıkarmak (kimya terimi). Serbest bırakmak.

Regardless : Dikkatsiz. Aldırışsız. Bakmayarak. Mutlaka. Herşeye rağmen. Aldırmadan. Her şeye rağmen. Önem vermeden. Karamazdan. Umursamayarak.

 

Demobilized : Hizmet dışı bırakmak. Seferberliği sona erdirmek. Terhis etmek. Seferberliği kaldırmak. Demobilize etmek.

Dismisses : Kapı dışarı etmek. Göndermek. Bırakmak. Savmak. İşten kovmak. İşten çıkarmak. Reddetmek (dava). Affetmek. Yol vermek.

Indifferent : Hissiz. Orta. Umursamaz. Meraksız. İlgisiz. Aldırışsız. Kötü. Berbat. Umursamayan. Nemelazımcı.

Demobilize : Seferberliği sona erdirmek. Terhis etmek. Hizmet dışı bırakmak. Seferberliği kaldırmak. Demobilize etmek.

Demobilizes : Seferberliği kaldırmak. Demobilize etmek. Hizmet dışı bırakmak. Seferberliği sona erdirmek. Terhis etmek.

Unchangeable : Değiştirilemez. Değişmez.

Unhanding synonyms : disengages, unhand, extricate, stable, affranchise, regard, paying attention, demobilise, careless, disentangle, demobilizing, deaf, heed, unhanded, demobilised, dismissing, disengage, attentiveness, unhands, dismiss, static.

Unhanding zıt anlamlı kelimeler, Unhanding kelime anlamı

Inattentiveness : Dikkatsizlik. Dalgınlık. Savrukluk.

Heedful : Basiret sahibi. Özenli. İhtiyat sahibi. Basiretli. Dikkatli. İhtiyatlı.

Changeable : İstikrarsız. Şanjanlı. Değişebilen. Yanardöner. Kararsız. Değişebilir. Dönek. Değiştirilebilir. Değişken.