Unhand türkçesi Unhand nedir

Unhand ingilizcede ne demek, Unhand nerede nasıl kullanılır?

Unhanded : Salıvermek. Elinden bırakmak.

Unhandicapped : Engel konulmamış. Ket vurulmamış. Engel olunmamış.

Unhandiness : Sakarlık. Kullanışsızlık. Beceriksizlik.

Unhanding : Salıvermek. Elinden bırakmak.

Unhanding place : Boşaltma iskelesi. Malların boşaltılacağı yanaşlık.

Unhabitable : İkamet etmeye değecek kadar değerli değil. Yaşanamaz. Oturulamaz.

Unhandsome : Çirkin. Uygunsuz. Yakışıksız.

Unhappier : Aksi. Mutsuz. Üzgün. Kederli. Şanssız. Yersiz. Münasebetsiz.

Unhands : Elinden bırakmak. Salıvermek.

Unhackneyed : Banal olmayan. Denenmemiş. Sıradan olmayan. Alalade olmayan. Basmakalıp olmayan.

İngilizce Unhand Türkçe anlamı, Unhand eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unhand ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disentangles : Ayırt etmek. Çözülmek. Açılmak. Düğümü çözmek. Çözmek. Dolaşıklığını gidermek. Serbest kalmak. Serbest bırakmak. Kurtulmak. Açmak.

Relinquish : -i bırakmak. Başkasına bırakmak. Serbest bırakmak. Terketmek. Feragat etmek. -den feragat etmek. El çekmek. Bırakmak. Vazgeçmek.

Demobilized : Seferberliği sona erdirmek. Seferberliği kaldırmak. Hizmet dışı bırakmak. Terhis etmek. Demobilize etmek.

 

Demobilizes : Demobilize etmek. Hizmet dışı bırakmak. Seferberliği sona erdirmek. Terhis etmek. Seferberliği kaldırmak.

Dismiss : İşten atmak. Kapı dışarı etmek. Savmak. İhraç etmek. Azletmek. Bırakmak. Kovmak. Görevden almak. İşten atılma.

Demobilise : Terhis edilmek. Demobilize etmek. Seferberliği sona erdirmek. Askeri görev yükümlülüğünden kurtarılmak. Terhis etmek. Seferberliği kaldırılmak. (britanya ingilizcesi) terhis olmak. Bir orduyu dağıtmak (demobilize olarak da yazılır). Seferberliği kaldırmak.

Disengages : Affetmek. Kurtulmak. Serbest bırakmak. Boşa almak. İlişkisini kesmek. Bağlantısını kesmek. İlgisini kesmek. Çözmek. Geri çekilmek (askeri terim).

Disentangle : Çözülmek. Düğümü çözmek. Serbest kalmak. Açılmak. Kurtulmak. Açmak. Ayırt etmek. Serbest bırakmak. Dolaşıklığını gidermek.

Unhand synonyms : let go of, unhanded, unhanding, disengage, extricate, dismisses, unhands, demobilised, dismissing, demobilize, affranchise, demobilizing, release, let go, extricated.

Unhand zıt anlamlı kelimeler, Unhand kelime anlamı

Hold : Düzenlemek. Kaldırmak. Karara bağlamak. Barındırmak. Geçerli olmak. Dayanmak. Alıkoymak. Gemi ambarı. Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Geminin içi, yük konulacak yeri.

Unhand ingilizce tanımı, definition of Unhand

Unhand kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To loose from the hand. To let go.