Uzun etek nedir, Uzun etek ne demek

  • Etek boyu dizin altında olan giysi, maksi
  • Şapşal, sallapati.

Uzun etek tanımı, anlamı:

Etek : Çadır, kanepe örtüsü gibi kumaştan olan şeylerin yere sarkan bölümü. Giysinin alt kenarı. Yağmur sularının, çatının bazı yerlerinden içeri sızmasını önlemek için yapılmış olan saç örtü. Giysinin belden aşağıda kalan bölümü. Dağ, tepe, yığın vb. yamaçlı şeylerin alt bölümü. Bedenin belden aşağısına giyilen, değişik biçimlerde, genellikle kadın giysisi, eteklik. Edep yeri.

Dizin : Belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi sağlayan ve ayrı bir kitap veya süreli yayın biçiminde çıkan eser. Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, endeks, indeks, fihrist. Kitaplık, belge vb. için düzenlenen belli bir bilginin veya belgenin bulunduğu yeri gösteren düzenli liste.

Altın : Bu elementten yapılmış. Üstün nitelikli, değerli. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke.

Giysi : Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, esvap, libas, urba.

Maksi : Maksi etek. Uzun.

 

Şapşal : Üstüne başına önem vermeyen, özen göstermeyen. Bol, dökük ve biçimsiz (giyecek). Aptalca davranışlarda bulunan, alık (kimse).

Sallapati : Özensiz, dikkatsiz ve kaba saba yapılmış. Düşünmeden ve saygısızca davranan. Düşüncesizce, saygısızca ve patavatsız bir biçimde.

Uzun etek ile ilgili Cümleler

  • Şu an uzun eteklerin modası geçmiştir.
  • Uzun etekler çok moda.
  • O günlerde uzun etekler modaydı.
  • Jale çoğunlukla uzun etek giyer.
  • Uzun etekler modada çok fazladır.
  • Uzun etekler moda.

Diğer dillerde Uzun etek anlamı nedir?

İngilizce'de Uzun etek ne demek? : n. maxi