Volunteered türkçesi Volunteered nedir

 • Bir işi gönüllü olarak üstlenen kimse.
 • Kendi isteğiyle teklif etmek.
 • Can atmak.
 • Gönüllü girmek.
 • Gönüllü yazılmak.
 • Yapmaya gönüllü olmak.
 • Üstlenmek.
 • İsteyerek yapmak.
 • Kendiliğinden söylemek.
 • Gönüllü olmak.
 • Gönüllü.

Volunteered ile ilgili cümleler

English: Ali volunteered to be the designated driver.
Turkish: Ali belirlenmiş sürücü olmaya gönüllü oldu.

English: Ali volunteered a good deal of his time to helping those less fortunate than himself.
Turkish: Ali kendinden daha az şanslı olanlara yardım etmek için zamanının çoğunu harcamaya gönüllüydü.

English: Ali volunteered to help Mary wash the dishes.
Turkish: Ali Mary'nin bulaşıkları yıkamasına yardım etmek için gönüllü oldu.

English: Ali volunteered to do all the things no one else wanted to do.
Turkish: Ali başka hiç kimsenin yapmak istediği her şeyi yapmak için gönüllüydü.

English: Ali volunteered to do the job.
Turkish: Ali işi yapmak için gönüllü oldu.

Volunteered ingilizcede ne demek, Volunteered nerede nasıl kullanılır?

Volunteer an opinion : Fikir sunmak. Fikir teklif etmek. Düşünce arz etmek.

Military volunteer : Gönüllü asker. Kendi isteğiyle askere giden kimse.

Volunteer : Can atmak. Kendi isteği ile asker olan kimse. bk. yerlikulu. İsteyerek yapmak. Gönüllü girmek. Bir işi gönüllü olarak üstlenen kimse. Kendi isteğiyle teklif etmek. Gönüllü. Kendiliğinden söylemek. Gönüllü yazılmak. Bir araştırmaya görüşmeci olarak katılmaya istekli olan ancak özellikleri yeterince denetlenmediği durumlarda önemli yanlılıklara yol açabilecek işmen.

 

Volunteering : Gönüllü yazılmak. Üstlenmek. Gönüllü olmak. İsteyerek yapmak. Gönüllülük.

Volunteering policemen unit : Gönüllü polis birimi. Gönüllülerden oluşan polis birimi.

Volunteers are required : Gönüllüler aranıyor. Belli grup veya dava için kamuya yapılan gönüllük çağrısı. Gönüllü ihtiyacı var.

Un volunteers : Bm gönüllüler programı.

Volunteerism : Gönüllü olma durumu. Gönüllülük. Zamanını belirli bir faaliyete ayırma eylemi (herhangi bir gelir olmaksızın).

Volunteers : Gönüllüler. İsteyerek yapmak. Gönüllü yazılmak. Gönüllü olmak. Üstlenmek.

İngilizce Volunteered Türkçe anlamı, Volunteered eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Volunteered ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Volunteers : Gönüllüler.

Readier : Razı. Peşin para. Hızlı. Kolay. El altındaki. Her günkü. Çabuk. Müsait. Hazırlıklı.

Aspire : Çok istemek. Özenmek. Sahip olmak istemek. Peşinde olmak. Arzulamak. Arzu etmek. Heveslenmek. Talip olmak. Çabalarını ve ümitlerini bir amaca yöneltmek.

 

Crave : Çok istemek. Yalvarmak. -e içi gitmek. İstemek. -e can atmak. Hasret olmak. İstirham etmek. Arzulamak. İçin deli olmak.

Freewill : Kendiliğinden yapılan. Hür irade. Elindelik. Özgür irade. İhtiyar.

Craves : İstirham etmek. -e içi gitmek. Hasret olmak. Rica etmek. Çok istemek. -e can atmak. Arzulamak. Yalvarmak. İstemek.

Be dying for : Çok istemek. İstek duymak. Bir şey için ölmek. Çok fazla istemek.

Fall over backwards : Çırpınmak. Elinden geleni yapmak. Üzerine düşmek. Çok hevesli olmak. Kıçını yırtmak. Birisini memnun etmek için her yolu denemek. Çok istekli olmak. Sevinçten dört köşe olmak. Varını yoğunu ortaya koymak.

Come forward : Öne çıkmak. Meydana atılmak. Ortaya çıkmak. Belirli bir amaçla ortaya çıkmak. Ortaya atılmak. İleri gelmek.

Be willing to : Razı olmak.

Volunteered synonyms : ache for, craved, be stuck with, man, ready, enlisting, readiest, bear, assumes, willing, willful, support, aspired, bears, inform, stood, ache to, accept, accepts, military man, prepared, assume, stands, own up to, lover, volunteering, endues, volunteer, ultroneous, stand, be itching to, serviceman, hankered.

Volunteered zıt anlamlı kelimeler, Volunteered kelime anlamı

Draftee : Askere alınan. Askere çağrılan. Askere çağrılan kimse.

Civilian : Başı bozuk. Mülki. Sivil.

Refrain : Frenlemek. Çekinmek. Kendini tutmak. Nakarat. Geri durmak. Kaçınmak. Sakınmak. Alıkoymak.