Yazın dili nedir, Yazın dili ne demek

  • Edebî dil

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme., edebî dil, edebiyat dili) Yazın türleri dili: Türk yazın dili, Fransız yazın dili ve benzeri

İngilizce'de Yazın dili ne demek? Yazın dili ingilizcesi nedir?:

literary language, written language

Yazın dili anlamı, kısaca tanımı:

Edebi dil : Edebî değeri olan eserlerde kullanılan dil, yazın dili.

Dil : Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Kıstak. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Anahtar. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Belli mesleklere özgü dil. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Gönül, yürek.