Yerleştirmek nedir, Yerleştirmek ne demek

  • Yerleşmesini sağlamak.
  • Tokat, şamar vurmak
  • Söz veya cevabı tam sırasında söylemek.
  • Yerine koymak.

"Yerleştirmek" ile ilgili cümle

  • "Herife bir tokat yahut bir yumruk yerleştiremediğine bile yandı durdu." - P. Safa
  • "Selim, eşyasını toplayıp gene kayığa yerleştirdi." - Halikarnas Balıkçısı
  • "Düven tahtasının altına çakmak taşlarını yerleştiriyordu." - C. Uçuk

Osmanlıca Yerleştirmek ne demek? Yerleştirmek Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

iskân etmek

Yerleştirmek anlamı, tanımı:

Yerleştirme : Yerleştirmek işi. Yurtlandırma, iskân.

Zihnine yerleştirmek : Unutulmayacak biçimde aklında tutmak.

Yerleşme : Yerleşim alanı veya merkezi. Yerleşmek işi.

Sağlamak : Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek.

Koymak : Etkilemek, dokunmak. Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek. Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak. Bırakmak, terk etmek. İmza, tarih, adres yazmak. Bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak. Katmak, eklemek. Bırakmak. Uyulması gereken kuralları belirlemek, ortaya çıkarmak.

Tokat : Tarla, bahçe veya mandıra kapısı. İnsana el içi ile vuruş. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Hayvan ağılı.

 

Şamar : Açık elle yüze vurulan tokat, beşkardeş.

Vurmak : Kalp, vuru durumunda olmak, çarpmak. Olduğundan başka biçimde görünmek. Bağlama, ilişkilendirmek. Amaçladığı şeye rast getirmek. Batıcı veya kesici cisimleri saplamak, kakmak. Takmak, koymak, bağlamak. Olumsuz yönde etkilemek. Manevi olarak yaralamak. Elini veya elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla çarpmak. Desteklemek, dayamak. Dokunmak, hasta etmek. Tavla oyununda pulu kırmak. Uygulamak, basmak, koymak. Silahla yaralamak, öldürmek. İçki içmek. Ses çıkarmak için bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca çarpmak. Soğuk, dolu vb. ürünlere zarar vermek. Çarpma işlemini yapmak. Duyulmak, hissedilmek. Hızla değmek, çarpmak. Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak. Herhangi bir biçimde haksız yoldan para almak, soymak. Sırtına, omzuna yerleştirmek. Çıkmak. Bir şeyi başka bir şey üzerine koymak. Piyango vb. çıkmak, isabet etmek. Üzerinde görünmek, üzerine düşmek, yansımak, aksetmek. Sürmek. Etkisi bir yere kadar uzanmak. Kadeh tokuşturmak. Hızla çarpmak.

Söylemek : Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak. Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak. Haber vermek. Türkü, şarkı vb. okumak. Önceden bildirmek, tahmin etmek. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak. Yazmak, düzmek. Sipariş etmek. Yapılmasını istemek.

Yerine koymak : Gibi görmek, saymak. yitirilen, elden çıkan bir şeyin, benzerini veya eşini sağlamak.

Yerine : Alegori. Başkasının adına. Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere.

 

Yerleştirmek ile ilgili Cümleler

  • Bana yeterince uzun bir manivela ve onu yerleştirmek için bir dayanak verin ve dünyayı kımıldatacağım.
  • Valizlerini nereye yerleştirmek istersin?
  • Burada bu bavula yerleştirmek için çok fazla şey var.

Diğer dillerde Yerleştirmek anlamı nedir?

İngilizce'de Yerleştirmek ne demek? : v. accommodate, deposit, domicil, domicile, draw out, embed, emplace, enchase, engraft, ensconce, entrench, establish, fix, indwell, ingraft, inject, install, lay, locate, nestle, perch, pitch, place, posit, position, put, put in, quarter, reset

Fransızca'da Yerleştirmek : poser, placer, installer, établir, implanter, arrimer, consacrer, disposer, loger, situer

Almanca'da Yerleştirmek : v. anbringen, einbauen, einbetten, einführen, einlassen, einquartieren, einräumen, einstellen, einweisen, installieren, legen, platzieren, setzen, stationieren, stellen, unterbringen

Rusça'da Yerleştirmek : v. поселять, вселять, помещать, укладывать, размещать, располагать, водворять, сажать, дислоцировать, ставить, класть, вкладывать, базировать, устанавливать, девать, устраивать, определять, убирать, врез`ать, вселить, уложить, расположить, водворить, посадить, передислоцировать, поста