Yumak yumak nedir, Yumak yumak ne demek

Yumak yumak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Yuvarlak bir biçimde

Yerel Türkçe anlamı:

Sevimli, tombul (çocuk için).

Yumak yumak tanımı, anlamı:

Yumak : Yuvarlak biçimde sarılmış olan. Yıkamak. Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb. şey.

Yuvarlak : Top veya küre biçiminde toparlak şey. Kesin ve açık olmayan (söz, laf vb.). Top veya küre biçiminde olan, müdevver. Homoseksüel erkek.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi.

Bir : Ancak, yalnız. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bu sayı kadar olan. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Beraber. Tek. Sayıların ilki. Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

Diğer dillerde Yumak yumak anlamı nedir?

İngilizce'de Yumak yumak ne demek? : zarf