Çıkış belgesi nedir, Çıkış belgesi ne demek

  • Bir kimsenin bir okulu bitirdiğini göstermek için geçici olarak verilen belge, çıkış
  • Bir malın ülke dışına çıkarılma iznini gösteren belge.

Çıkış belgesi anlamı, tanımı:

Çıkış : Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti. Yokuş. Çıktı. Beklenilmeyen bir sırada yapılmış olan sert konuşma. Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta. Çıkma işi. Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar. Çıkış belgesi. Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı. Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması. Mezuniyet, okul bitirme.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Okul : Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü. Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep. Ekol.

Göstermek : Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak. Görünmek, benzemek. Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek. Etmek. Bir şeyin etkisi altında tutulmak. Kanıtla inandırmak. Belirtmek, anlatmak. Sert bir biçimde karşılık vermek. Öğretmek, açıklamak. Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak. Yapmasını söylemek, görevlendirmek. Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek.

 

Geçici : Bulaşan, bulaşıcı. Çok sürmeyen. Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse, yolcu. Kısa ve belli bir süre için olan, muvakkat, palyatif, kalıcı karşıtı.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Çıkarılma : Çıkarılmak işi.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Diğer dillerde Çıkış belgesi anlamı nedir?

İngilizce'de Çıkış belgesi ne demek? : n. leaving certificate

Almanca'da Çıkış belgesi : n. Exmatrikel