Çekişmeli nedir, Çekişmeli ne demek

Çekişmeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Çekişmeye yol açan
  • Sert, çetin, zorlu bir biçimde.

"Çekişmeli" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Maç çok çekişmeli geçti."

Çekişmeli anlamı, kısaca tanımı:

Çekişme : Çekişmek işi.

Çekiş : Çekme işi. Ağız kavgası. Bir motorun çekme gücü.

Açan : Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

Sert : Titizlikle uygulanan, sıkı. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Güçlü kuvvetli. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen. Hırçın, öfkeli, hiddetli. Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan. Gönül kırıcı, katı, ters.

Çetin : Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, güç, zor, müşkül.

Zorlu : Zorbalık yapan. Güçlü, kuvvetli, şiddetli. Tuttuğunu koparan, baskı yapabilecek ölçüde güçlü (kimse). Zor, güç yapılan.

 

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

Yol : Kez, defa. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer. Düğünde, oğlanevinin kızevine verdiği para, mal veya armağan. Gidiş çabukluğu, hız. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi. Hile, tuzak. Yolculuk. Kumaşta bulunan çizgi. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem. Gaye, uğur, maksat. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer.

Bir : Beraber. Tek. Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Sayıların ilki. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sadece. Ancak, yalnız.

 

Çekişmeli yargı : ihtilâflı kazâ.

Çekişmeli ile ilgili Cümleler

  • Huzurlu evlilik bu dünyanın cennetidir, çekişmeli evlilik bu dünyanın arafıdır.
  • Sen çekişmeli davranıyorsun.
  • Din hakkındaki tartışmalar sık sık çok çekişmeli.

Diğer dillerde Çekişmeli anlamı nedir?

İngilizce'de Çekişmeli ne demek? : adj. contentious; dingdong

Fransızca'da Çekişmeli : contesté/e; en conteste

Almanca'da Çekişmeli : spannend