Çerkez nedir, Çerkez ne demek

Çerkez; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Kafkasya'da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse

Yerel Türkçe anlamı:

Kadınların giydikleri uzun elbise.

Çerkez isminin anlamı, Çerkez ne demek:

Erkek ismi olarak; Kafkasya'nın yerli boylarından birinin adı ve bu boydan olan kimse.

Çerkez hakkında bilgiler

Çerkesler veya Çerkezler, Adığeler, Adıgeler, Adigeler (Adigece: aдыгэхэр Adıġeḫer), Kuzey Kafkasya’da, tarihi Çerkesya'da (Çerkezistan), bugün ise Rusya Federasyonu'na bağlı Adıgey, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar cumhuriyetleri ile Krasnodar Krayı ve Stavropol Krayı'nda Kuzeybatı Kafkas dillerinin Adığe-Abhaz grubundan Çerkesçeyi konuşan yerliler ile Çerkes Sürgünü'nde Çarlık Rusyası döneminde Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğu topraklarına sürülen ve bugün Türkiye, Ürdün, Suriye ve Filistin gibi ülkelerde yaşayan Kuzey Kafkas halkı. Batı Çerkesleri ve Doğu Çerkesleri olmak üzere iki ana kola ayrılan Çerkesler bir düzine ana boydan oluşurlar. Abaza ve Abhazlarla akrabadırlar. Çerkesler 16.-17. yüzyıllardan itibaren Osmanlı Türkleri ve Kırım Tatarları aracılığıyla görece geç Müslüman olan bir toplumdur. Kafkasya’da Kuzey Osetya’nın Mozdok bölgesinde yaşayan 3 bin kişilik bir Hıristiyan Kabardey topluluk dışında Çerkeslerin tamamı Sünni Hanefi Müslümandır. Çerkes boyları üzerine en eski ve en geniş bilgiyi 1667 yılında Evliya Çelebi vermiştir. Dünyada en büyük Çerkes nüfusu Kafkasya'da değil Türkiye'de bulunmaktadır. Rusya İmparatorluğu ile Çerkesler ve Kafkasya İmamlığı arasında Rusların Kafkas Savaşı, Çerkeslerin ise Rus-Kafkas Savaşı (1817–1864) ya da Rus-Çerkes Savaşı (1763–1864) dedikleri savaşlardan sonra Ruslara geçen Çerkes topraklarında yaşayanların büyük bölümü Osmanlı topraklarına tehcir ettirilmiştir. Çerkes Sürgünü ya da Çerkes Soykırımı adı verilen bu olaylar 20 Mayıs 2011 tarihinde Gürcistan parlamentosu tarafından soykırım olarak tanınmıştır..

 

Çerkez kısaca anlamı, tanımı:

Çerkez peyniri : Peynir yapmak için mayalanan sütün ince dilimlenerek sıcak suya atılmasıyla yapılan, taze veya kuru olarak yenen tuzlu bir peynir türü.

Çerkeztavuğu : Tavuk, hindi vb. kümes hayvanlarının etinden yapılmış olan ve salçasına dövülmüş ceviz, biber katılarak hazırlanan bir yemek.

Çerkezce : Çerkez dili. Bu dille yazılmış olan.

Çerkezköy : Tekirdağ iline bağlı ilçelerden biri.

Çerkezlik : Çerkez olma durumu.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kuzey : Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Yıldız. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Tarih dersi. Tarih kitabı. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı.

 

Federasyon : Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği. Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi.

Cumhuriyet : Cumhuriyet altını. Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

Kuzeybatı : Kuzeyle batı arasındaki yön.

Konuş : Konum. Konma işi. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.

Çerkez halayık : Dedikoducu kadın tiplerinden biri. (Kar.): Dedikoducu kadın tiplerinden biri.

Çerkez kuşu : Uçurtma.

Çerkezmüsellim : Tekirdağ ilinde, Hayrabolu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Diğer dillerde Çerkez anlamı nedir?

İngilizce'de Çerkez ne demek? : adj. Circassian, pertaining to the people of Circassia (region in southern Russia); of the Circassian family of Caucasian languages

n. Circassian, native or resident of Circassia