Çince nedir, Çince ne demek

Çince; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Çin dili.
 • Bu dille yazılmış olan

Çince hakkında bilgiler

Çince (Çince: 汉语 / 漢語, pinyin: hàn yǔ, diğer adları: 中文, 國文, 华文, 华语), Çin'de ve çevresinde yaşayan bir milyardan fazla kişi tarafından konuşulan binlerce ufak dilin tümüne birden verilen addır ve bunlar tek bir dil sayılırsa, Dünya'da en çok konuşulan dildir.

Dünyadaki her beş kişiden birinin anadili olarak konuştuğu Çince, tamamen ayrı birer dil olarak kabul edilebilecek kadar farklı "dilcik"lerden oluşmuştur. Bu yüzden Çincenin bir dil değil, bir dil ailesi olduğu iddia edilir. En çok konuşulanı Mandarin, yaklaşık 850.000.000 kişi tarafından konuşulur. Daha sonra Şanghay ve civarındaki 90.000.000 insan tarafından konuşulanı Wu lehçesidir. Göçmen topluluklarda en çok Kantonca kullanılır. Bunun sebebi göç eden Çinlilerin genel olarak güney kesimlerden olmasıdır. Bu dil, Çin-Tibet dilleri ailesinin koluna dahildir.

Çince, dünyanın en çok konuşulan dili olduğundan Birleşmiş Milletler'in aynı zamanda resmî dillerinden biridir.

Çin dilinin zamanında Doğu Asya dilleri üzerinde etkisi çok olmuştur. Gerek alfabesi, gerek dil yapısı ile birçok uzak doğu ülkesinin dilini etkilemiştir. Çin dilinin Korece, Japonca, Vietnamca gibi dillerin üzerinde etkisi görülmektedir. Her ne kadar Vietnamca Latin harfleri ile yazılıyor olsa da Çince, Modern Vietnamca sözlüğünün %60'ını oluşturur. Japonca ve Korece ise Çin dilinden alfabe olarak etkilenmişlerdir. Japoncanın Kanji alfabesi karakterleriyle Çince karakterler, mânâları ve okunuşları Çinceden çoğu zaman farklı olsa da şeklen birbirlerine çok benzerler. Aynı şekilde Korece karakterler de Çinceye benzer; fakat bu benzerlik Japon dilindekinden biraz daha azdır. Korece kelimelerin çoğunun kökenini Çince kelimelerdir.

 

Çince ile ilgili Cümleler

 • Çince kısaca kendinizden bahsedin.
 • Basitleştirilmiş Çince ve geleneksel Çince arasındaki fark nedir?
 • Çince anlıyor musun?
 • Çince çalışmak için bütün yazılım çeşitlerini kullanıyorum.
 • Kanji için Japonca ve Çince telaffuz çok farklı, değil mi?
 • Biz Çince çalışıyoruz.
 • Keşke Çincemi devam ettirseydim. İşim için ona ihtiyacım var.
 • Çince eğitimi zor gibi görünse de, düşündüğünüzden daha kolaydır.
 • O Çince okumayı biliyor.
 • Çince karakterleri biliyorum.
 • Onun kadar güzel bir şekilde Çince yazan birini bulmak zordur.
 • Çince konuşabilir misin?
 • Çince karakterleri çok iyi yazar.
 • O, konuşmayı Çinceden Almancaya çevirdi.
 

Çince tanımı, anlamı:

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Çevre : Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Yağlık. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi.

Milyar : Milyon kere bin, bin milyon, 1.000.000.000. Bu sayının adı, bilyon.

Kişi : Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yöre, yer. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

Konuşu : Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılmış olan akademik toplantı, kolokyum.

Binlerce : Pek çok, çok sayıda.

Çin : Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon. Dinî inanışa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratık. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir alkollü içki türü, ardıç rakısı. Akıllı, zeki, uyanık kimse.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Çince anlamı nedir?

İngilizce'de Çince ne demek? : [cincia (f) ] n. tit, type of bird

n. Chinese, native or resident of China

Fransızca'da Çince : chinois [le]

Almanca'da Çince : n. Chinesische

adj. chinesisch

Rusça'da Çince : n. китайский язык (M)