Ölü yatırım nedir, Ölü yatırım ne demek

  • Ticarette ve sanayide kâr getirmeyen, geleceği veya pazar imkânı bulunmayan yatırım

Ölü yatırım kısaca anlamı, tanımı:

Yatırım : Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman. Yatırma işi. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılmış olan davranış. Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılmış olan yeni eklemeler, envestisman.

Ticaret : Bu etkinlikle ilgili bilim. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği. Ürün, mal vb. alım satımı. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr.

Sanayi : Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri.

Getirme : Getirmek işi.

Pazar : Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer. Cumartesi ile pazartesi arasındaki gün. Rize iline bağlı ilçelerden biri. Alışveriş. Belli bir şeyin satıldığı yer. Tokat iline bağlı ilçelerden biri.

Bulunma : Bulunmak işi.