Ötümsüzleşme nedir, Ötümsüzleşme ne demek

  • Ötümsüzleşmek durumu

Ötümsüzleşme kısaca anlamı, tanımı:

Ötümsüz : Sert.

Ötümsüzleşmek : Sert duruma gelmek.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.