Öz devinim nedir, Öz devinim ne demek

  • Bir alete otomatik bir işleyiş kazandırmak için gerekli olan düzen, otomatizm

Öz devinim kısaca anlamı, tanımı:

Devinim : Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş. Devinme işi, hareket. Zaman içinde durum değiştirme. Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.

Alet : Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. Maşa.

Otomat : Canlı bir varlığın yapabileceği bazı işleri yapan mekanik veya elektrikli araç. Yapılarda, merdivenleri aydınlatacak biçimde düzenlenmiş elektrik düzeneği. Sıcak su verecek biçimde hazırlanmış, hava gazı ocaklı cihaz.

İşleyiş : İşleme işi.

Kazandırmak : Kazanmasını sağlamak.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Düzen : Alet edevat takımı. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Dolap, hile. Yerleştirme, tertip. Bez dokuma tezgâhı. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.

 

Otomatizm : Bir cihaza, bir alete otomatik bir işleyiş kazandırmak için gerekli olan düzen.