Infarctectomy türkçesi Infarctectomy nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • İnfarktektomi.
  • İnfarktus sonucu oluşan nekroz bölgesinin ameliyatla çıkarılması.

İngilizce Infarctectomy Türkçe anlamı, Infarctectomy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Infarctectomy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abaxial : Eksen dışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Abaksiyal. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi).

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Salhane. Kesimevi.

 

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Infarctectomy synonyms : a clay, abdomen, abdominal palpation, a amplitude mod, abamectin, a dna.