Abdomens türkçesi Abdomens nedir

  • Böcek gövdesinin alt kısım.
  • Abdomen.
  • Karnın altı.
  • Batın.
  • Karın (böcek gövdesinde).
  • Karın.

Abdomens ingilizcede ne demek, Abdomens nerede nasıl kullanılır?

Acute abdomen : Akut batın.

Excess fluid in the abdomen : Küpleme.

Scaphoid abdomen : Çökük karın.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Batın. Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Abdomen.

Postabdomen : Postabdomen. Akreplerde abdomenin beş arka dar segmenti; metasoma. örümceklerin anal tüberkülü.

Abdominal band : Abdominal cerrahiden sonra kullanılan ayarlanabilir sıkıştırma bandı. Karın bandı. Hamile kadınlar tarafından destek olması için giyilen veya kullanılan bant.

Abdominal dance : Cinsel birleşme sırasında yapılan bedensel devinimleri belirtme amacını güden, yalnız kadınlarca oynanan halk oyunu türü. bk. oyun. krş. benzetimsel büyü. Göbek oyunu.

Abdominal muscles : Karın kasları.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Abdominal : Karna ait (böcek gövdesindeki). Abdominal. Karın ağrısı. Karna ait. Karın. Karınla ilgili, karna ait. Karın ile ilgili. Karınsal. Karından yüzgeçli.

 

İngilizce Abdomens Türkçe anlamı, Abdomens eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abdomens ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Navel : Göbek. Orta yer. Merkez.

Gut : (daire vs) içini yakmak veya tahrip etmek. Bağırsaklarını çıkarmak. Misina. İçini temizlemek. Kiriş. Boğaz. Geçit. Şerit. İçini çıkarmak. İçini tahrip etmek.

Abducent : Altıncı çift sinir. Çekip çıkartmak. Abdusens. (anatomi) çekip ayırmak veya koparmak (özellikle bir sinir veya kası).

Underbody : Gövde altı (araç gövdesi altı).

Venters : Çıkıntı. Venter. Karın boşluğu. Ana rahmi.

Nervus abducens : Göz dış hareket siniri. Abdusens. Altıncı çift sinir. Nervus abdusens.

Omphalos : Merkez. Göbek. Orta yer.

Body : Sesini elektrik ve yardımcı düzenekler aracılığıyla duyurabilen telli çalgıların içi dolu geniş bölümü. Grup. Beden. Gövde. Kurul. Cisim. Karoser. Bir sınıf veya bu sınıf içindeki bir grup. Miktar. Öz yankılı telli çalgıların içi boş geniş bölümü.

Paunch : Göbek. Göbek (büyük). İşkembe. (geviş getiren hayvanlarda) işkembe. Koca göbek. Büyük göbek. Göbek (şişman). Karın (bölgesi). Şiş göbek.

Trunk : Kolsuz. Bacaksız ve kafasız insan vücudu. Yüklük. Büyük eşya kutusu. Şehirlerarası konuşma. Telefon hattı. Ç.erkek mayosu. Bavul. Yolcu taşıyan araçlarda yolcu yükünün konduğu kapalı ya da açık bölüm. Ana yol.

Abdomens synonyms : sixth cranial nerve, abdominal muscle, arteria colica, colic artery, omphalus, body part, abducens nerve, belly button, midsection, paunches, generation, hypochondrium, underbelly, abdomen, intestine, breadbasket, stomach, abdominal, stomachs, bellies, abdominal cavity, bellybutton, abdominal aorta, maw, stomached, ab, abdominal wall, bowel, umbilicus, torso, venter, stomaching, antinode.