Accelerator card türkçesi Accelerator card nedir

  • Hızlandırıcı kart.

Accelerator card ingilizcede ne demek, Accelerator card nerede nasıl kullanılır?

Accelerator : Uygun elektrik ya da mıknatıs alanları yardımıyla, yükünleşmiş temel parçacıkları, atomlar ve molekülleri yüksek hızlara çıkararak, çarpışmalarla yeni çekirdek tepkimeleri sağlayan aygıt. Gaz. Herhangi bir organın çalışmasını veya kimyasal bir olayın hızını artıran ilaç veya madde. İvmeç. Gaz pedalı. Proton ve nötron iyonları gibi yoğun taneciklere büyük kinetik enerji sağlayan cihaz. İvdirici. Akseleratör. Yüklü öğeciksel parçacıkları çok yüksek hızlara çıkararak çekirdeksel etkileşimler oluşturan aygıt. İvmelendirici.

Card : Fişlemek. Kart açmak. Tebrik kartı. Gırgır. Oyun kağıdı. Üzerine bilgi ya da veri yazmak üzere kullanılan yazılık. Kartpostal. Karşılaşma bağdarlaması. Ziyaret kartı. Kart.

Accelerator coefficient : Yatırımların satış gelirlerinin bir fonksiyonu olduğu ve sermaye-hasıla katsayısının sabit varsayıldığı durumda, milli gelirde ortaya çıkan bir artışın yatırımları ne kadar artıracağını gösteren katsayı. Hızlandıran katsayısı.

Accelerator globulin : Faktör v. Akseleratör globulin.

Accelerator key : Kısayol tuşu. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırma tuşu. İvmelendirme tuşu. Hızlandırıcı tuş. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi.

Accelerator model : Hızlandıran modeli. Firmaların yapacakları yatırımı satış gelirleriyle ilişkilendiren yaklaşım. krş. hızlandıran ilkesi.