Adres defteri nedir, Adres defteri ne demek

  • Adreslerin kaydedildiği defter, adres rehberi

İngilizce'de Adres defteri ne demek? Adres defteri ingilizcesi nedir?:

address book

Adres defteri hakkında bilgiler

Bilişimde bir terim olan yer imi genellikle şunları ima etmek için kullanılır.

Yer imi düzenlenebilen web sayfası adresleridir (URL). Bütün modern internet web tarayıcılarının ana amaçları basitçe düzenlemek ve kullanıcının ziyaret ettiği ve edeceği web sayfalarına adres yerine isimle giriş yapmayı sağlamaktır. (URL).

Saklanmış bağlantılar İnternet Explorerda "Favoriler" olarak adlandırılmıştır. Tarayıcının büyüklüğüne (pazar payına) bağlı olarak "Favoriler" terimi fiilen "Yer İmi"nin anlamdaşı olmaktadır.

Yer imleri Mosaic 1993'ten beri tarayıcılara dahildir . Bunlar normal olarak tarayıcı menüsünde görünür ve kullanıcı bilgisayarında saklanır. Bir dosya organizasyon için kullanılabilir. Yer imine saklama metotlarına ek olarak pek çok tarayıcıda yer imlerini yönetmek için harici uygulama vardır

Adres defteri ile ilgili Cümleler

  • Ali Mary'nin adres defterini nerede sakladığını büyük ihtimalle bilmiyor.
  • Adres defterimi odamda bıraktım.
  • Eski adres defterimde onun telefon numarasına rastladım.
  • Bu, Tom'un adres defteri.

Adres defteri anlamı, tanımı:

 

Adres : Kurum veya kuruluşun bulunduğu yer. Bir kimsenin sık olarak gittiği yer. Bir kimsenin oturduğu yer, bulunak. Hedef gösterilen yer.

Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. Vergi, gelir ve nüfus bilgilerinin kayıtlarının tutulduğu resmî belge.

Rehber : Kılavuz. Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse veya şey, delil.

Bilişim : İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

Terim : Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Düzen : Alet edevat takımı. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Yerleştirme, tertip. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Bez dokuma tezgâhı. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.

 

Sayfa : Konu. Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife. Gazete, dergi vb. yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm.

Modern : Çağcıl. Çağdaş.

Diğer dillerde Adres defteri anlamı nedir?

İngilizce'de Adres defteri ne demek? : n. directory

Fransızca'da Adres defteri : carnet d'adresses