Aklıselimlik nedir, Aklıselimlik ne demek

  • Aklıselim olma durumu

Aklıselimlik anlamı, kısaca tanımı:

Aklıselim : Sağduyu sahibi olan. Sağduyu.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Aklıselimlik anlamı nedir?

İngilizce'de Aklıselimlik ne demek? : n. sanity, discretion, rationality, judiciousness, careful judgment