Alfa; bir bitki bilimi terimidir. kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır.

 

Kimya'daki anlamı:

alfa, alfa tanecikleri gibi.

Bilimsel terim anlamı:

Yunan alfabesinin ilk harfi.

Fransızca'da Alfa ne demek?:

alpha

Alfa anlamı, tanımı:

Alfa ışınları : Radyoaktif maddelerin yaydıkları üç ışından biri.

Alfabe : Bir işin başlangıcı. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap. Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı.

Alfabe dışı : Bir milletin alfabesinde bulunmayan.

Alfabe sırası : Kişi veya kitap adlarının sıralanmasında başvurulan düzen, abece sırası, alfabetik sıralama. Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi, abece sırası, alfabetik sıralama.

Alfabetik : Alfabe sırasına göre dizilmiş, abecesel.

Alfabetik katalog : Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog.

Alfabetik sıralama : Alfabe sırası.

Alfaterapi : Alfa ışınları kullanılarak yapılmış olan tedavi.

Arap alfabesi : Genellikle Müslümanlar tarafından kullanılan, sağdan sola doğru yazılan alfabe.

Kiril alfabesi : Slavlar için IX. yüzyılda Yunan harflerine dayalı olarak düzenlenmiş alfabe.

Mors alfabesi : Telgrafçılıkta kullanılan, nokta ve çizgilerden oluşan alfabe.

Parmak alfabesi : İşitme engellilerce kullanılmak üzere her harf için parmakların değişik durum alması ile oluşturulan alfabe.

Sesçil alfabe : Bir konuşmanın ses özelliklerini ayrıntılı olarak gösteren alfabe.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Birinci : Bir sayısının sıra sıfatı. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse.

Harf : Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.

Kuzey : Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Yıldız.

Afrika : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

İspanya : Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Alfa aktinin : Kas tellerinin Z çizgisinde aktin ipliklerine bağlı olarak bulunan, 95000 molekül ağırlığındaki bir kas proteini. Stres ipliklerinin oluşumunda yer alan sitoplazmadaki yardımcı proteinlerden biri.

Alfa almaç : Düz kaslı yapılar başta olmak üzere vücudun değişik bölümlerinde bulunan, uyarıldıklarında kasılmaya neden olan ve α1 ile α2 alt tipleri olan adrenerjik almaç, alfa reseptör.

Alfa almaç engelleyici ilaç : Temel etkisini alfa almaçlarını kapatarak oluşturan ilaç, alfa reseptör engelleyici ilaç.

Alfa amanitin : Amanita phalloides adlı mantardan elde edilen, RNA polimeraz II ve III'ün güçlü engelleyicisi olan bir zehir.

Alfa amilaz : Amilaz.

Alfa amino propiyonik asit : Alanin.

Alfa, beta, gama yayınlayıcısı : Parçalanmaya uğrayarak alfa, beta, gama ışınları yayınlayan radyonüklid.

Alfa bozunması : Alfa taneciklerinin yayınladığı radyoaktif bozunma. Bir elementin alfa-bozunması ile oluşan yeni elementin atom numarası iki, kütlesi ise dört birim azalır.

Alfa bölgesi : Demir-karbon denge çizgesinde, yalnız alfa fazının dengeli olarak bulunduğu bölge.

Alfa değerleri : [ alfa değerleri α ] Özel bir türün derişimi ile bu türün türediği çözünen maddenin analitik derişimi arasındaki oran. (HAc çözletisinde Ac- yüzdesi gibi).

Alfa ile ilgili Cümleler

 • Alfabe devrimi yaptık, şapka devrimi yaptık ama harflere şapka takın demedik.
 • Japon dilinin üç farklı alfabesi var: hiragana, katakana ve kanji.
 • Esperanto alfabesi 28 harften oluşur: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
 • Alfabenin 30. harfi karaktersizliğin geçti mi diye bir şey okudum da bence yazanın karaktersizliği baki.
 • Komşularımı görmedim ama bana geceleri Mors alfabesiyle mesaj yolladılar.
 • Esperanto alfabesi 28 harflidir: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
 • Mısır dili 1.yüzyılda Yunan alfabesi kullanarak yazılmaya başladı.
 • Esperanto alfabesinde 28 harf vardır: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
 • Kiril alfabesini öğrenmek çok kolaydır ama Kiril alfabesiyle yazılmış metinleri akıcı bir biçimde okumak Rusçayı yeni öğrenenler için çok zordur.
 • Japon yazım düzeni çok karmaşıktır, iki binden fazla karakteri olan üç tane alfabe vardır.

Diğer dillerde Alfa anlamı nedir?

İngilizce'de Alfa ne demek? : [Alfa] n. word that stands for the letter "a" in international communications

n. alpha, Greek letter; brightest star in a constellation (in Computer Graphics)

n. alpha, Greek letter; (Latin America) alfalfa, leguminous plant grown to feed livestock, lucern

Fransızca'da Alfa : [le] halfaotu

Rusça'da Alfa : n. альфа (F)

Alfa ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Alfa nedir? Alfa ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Alfa tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Alfa hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
 • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
 • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
 • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
 • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...