Altınbeşik nedir, Altınbeşik ne demek

  • Bir eliyle kendi bileklerini kavrayan iki kişinin, öteki eliyle karşılıklı olarak birbirlerinin bileklerini tutmaları

Altınbeşik kısaca anlamı, tanımı:

Altın : Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış. Altından yapılmış sikke. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au).

Bilek : Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm. Güç, kuvvet.

Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Erkek. Eş, koca. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.

Öteki : Öbür, diğer. Mevcut kültürün içinde dışlanmış olan. Diğeri, öbürü. Sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzakta olan.

Karşılık : Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele. Cevap, yanıt. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.

Tutma : Tutmak işi. Yanaşma. Destekleme. Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj.