Anatomie türkçesi Anatomie nedir

  • Bitki alanında kullanılır.
  • Anatomi.

Anatomie ingilizcede ne demek, Anatomie nerede nasıl kullanılır?

Anatomies : Vücut yapısı. Teşrih. İskelet. İnceleme. Anatomik yapı. Analiz. Anatomi. Yapıbilim. Gövde yapısı. Gövdebilim.

Anatomia : Anatomi. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim, yapı bilim. anatemnien: açmak, ana: boylu boyunca, tome: kesme.

Anatomia chirurgica : Operasyon yönünden çok önemli olan bölgeleri konu alan anatomi dalı, anatomia şirurjika. Anatomia şirurjika. Şirurjikal anatomi.

Anatomia comparativa : Birçok türün vücut yapısını birbirleriyle kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı, anatomia komparativa. Karşılaştırmalı anatomi. Anatomia komparativa.

Anatomia systematica : Anatomia sistematika. Organizmayı sistemler halinde inceleyen anatomi dalı, anatomika sistematika. Sistematik anatomi.

Anatomic : Anatomik. Anatomi ile ilgili. Anatomiyle ilgili. organizmanın yapısıyla ilgili.

Anatomicus : Anatomiye ait, anatomiyle ilgili olan. Anatomik.

Anatomia veterinaria comparativa : Anatomia veterinaria komparativa. Karşılaştırmalı veteriner anatomi. Hayvanların vücut yapısını birbirleriyle kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı, anatomia veterinaria komparativa.

 

Anatomia topographica : Anatomia topografika. Vücudu birtakım bölgelere ayırdıktan sonra, sistem gözetmeksizin o bölgenin anatomisini kat kat inceleyen anatomi dalı, anatomia topografika. Topoğrafik anatomi.

Anatomicopathologic : Anatomik patolojiyle ilgili (dokulardaki morfolojik değişikliklere yoğunlaşan patoloji dalı). Anatomopatolojik.

İngilizce Anatomie Türkçe anlamı, Anatomie eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anatomie ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Flesh : Et. Akraba. Derisinden eti sıyırmak. Şişmanlatmak. Ten. Şehvet. Bedensel zevkler. Et yedirmek. Bedensel istekler. Beden.

Mortal : Ölüm. Öldürücü, ölümlü, ölümle ilgili olan. İnsan. İnsanlık. Çok büyük. Öldürücü. Beşer. Mortal. Aşırı. Ölümle ilgili.

Gross anatomy : Makroskopik anatomi. Çıplak gözle görülebilen vücut yapıları bilimi.

Metis : Avrupalı kızılderili melezi (kanada). Türmelezi. Metos.

Person : Birey. Kişilik. Can. İnsan. Tip. Kişi. Kimse. Şahıs. Zat. Beden.

Dehiscent : Kendi kendine açılan. Yarılır. Açılan. Yarılan. Çatlayan. Kendiliğinden çatlayan. Açılır.

Etamine : Ercik. Etamin.

Microscopic anatomy : Histoloji. Mikroskopik anatomi.

Bod : Herif. Şahıs. Kişi. Baş meclis. Board of directors (yönetim kurulu). Yöneticiler grubu. Adam.

Build : Oluşturmak. Geliştirmek. Bina etmek. İnşa etmek. İnşaatçılık yapmak. Kurmak. Toplanmak. Yapmak. Örmek. Güvenmek.

Anatomie synonyms : physiological anatomy, juvenile body, clinical anatomy, human body, physical body, regional anatomy, morphophysiology, functional anatomy, applied anatomy, general anatomy, developmental anatomy, material body, aerotropisma, someone, shape, human being, homo, human, organic structure, comparative anatomy, circumnutation, chassis, topographic anatomy, dichotome, epigyne, man, soul, topology, frame, morphology, anemophile, macroscopic anatomy, somebody.