Teşrih nedir, Teşrih ne demek

Teşrih; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama.
  • İskelet.
  • Anatomi

"Teşrih" ile ilgili cümleler

  • "O uğursuz teşrih atlasını hazırlamaya da işte böyle başladı." - İ. O. Anar

Teşrih tanımı, anlamı:

Teşrih etmek : Açımlamak.

Teşrihhane : Tıp fakültelerinde anatomi dersi yapılmış olan yer. Otopsi yapılmış olan yer.

Teşrih masası : Gerçekleri açıklamaya, göstermeye yarayan şey. Otopsi yapılmış olan özel masa.

Sorun : Sıkıntı veren durum, dert. Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.

İnce : Hafif, gücü az. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı. Zayıf. Ayrıntılı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı.

Nokta : Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Nöbetçi bulunan yer. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Sınır, derece, radde. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Orta nokta. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Yer.

 

Anlatma : Anlatmak işi, ifham, ilam, tefhim.

Açımlama : Açımlamak işi, teşrih, şerh.

Anatomi : İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı. Beden yapısı, gövde yapısı.

İskelet : Kuru, çıplak. İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih. Bir şeyi oluşturan temel çatı. Bir eserin genel planı. Çok zayıf. Yumuşak bölümleri dökülmüş, ölü bir vücudun kemiklerinin bütünü.

Diğer dillerde Teşrih anlamı nedir?

İngilizce'de Teşrih ne demek? : n. dissection

Rusça'da Teşrih : n. анатомирование (N), вскрытие (N), анатомия (F), интерпретация (F)

adj. анатомический