Anatomies türkçesi Anatomies nedir

Anatomies ingilizcede ne demek, Anatomies nerede nasıl kullanılır?

Anatomie : Anatomi.

Anatomia : Anatomi. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim, yapı bilim. anatemnien: açmak, ana: boylu boyunca, tome: kesme.

Anatomia chirurgica : Anatomia şirurjika. Operasyon yönünden çok önemli olan bölgeleri konu alan anatomi dalı, anatomia şirurjika. Şirurjikal anatomi.

Anatomia comparativa : Karşılaştırmalı anatomi. Birçok türün vücut yapısını birbirleriyle kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı, anatomia komparativa. Anatomia komparativa.

Anatomia systematica : Organizmayı sistemler halinde inceleyen anatomi dalı, anatomika sistematika. Anatomia sistematika. Sistematik anatomi.

Anatomicus : Anatomiye ait, anatomiyle ilgili olan. Anatomik.

Anatomicopathologic : Anatomik patolojiyle ilgili (dokulardaki morfolojik değişikliklere yoğunlaşan patoloji dalı). Anatomopatolojik.

Anatomic : Anatomik. Anatomiyle ilgili. organizmanın yapısıyla ilgili. Anatomi ile ilgili.

 

Anatomically : Anatomik olarak. Anatomik bir biçimde.

Anatomical pathology : Anatomik patoloji. Organ ve dokulardaki yapı ve görev bakımından oluşan değişimlerin çıplak gözle incelenmesi, patolojik anatomi.

İngilizce Anatomies Türkçe anlamı, Anatomies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anatomies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Carcases : Enkaz (gemi vb). Enkaz. Vücut. Karkas. Ceset. Bina iskeleti. Kalıntı. Gövde. Ölü. Leş.

Decompositions : Faktörlere ayırma. Alt gruplara ayırma. Ayrıştırma. Ayrışma. Bozukluk. Dağılma. Bozuşma. Dekompozisyon.

Anatomia : Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim, yapı bilim. anatemnien: açmak, ana: boylu boyunca, tome: kesme.

Body build : Beden yapısı. Fizik.

Analysing : Çözümleyiş. Tahlil etmek. Çözümlemek. Analiz etmek. İncelemek. İnceleniyor. Çözümleyici. Araştırmak. Çözümleniyor.

Checkover : Araştırma.

Carcasses : Kadavra. Enkaz. Leş. Kalıntı (argo terim). Gövde. Ölü. Ceset.

Physique : Bünye. Fizik yapısı. Fizik. Vücut. Fizik (vücut).

Blowouts : Ziyafet. Delik. Rahat zafer. Kolay galibiyet. Eğlence. Araştırma. Alem. Lastik patlağı. Elektrik sigortasının erimesi. Kuyudan petrol veya gaz fışkırması.

Anatomies synonyms : bodybuild, anatomization, physiques, carcass, frame, blowout, breakdown, checkup, barebone, anatomie, body structure, dissecting, bareboned, dissections, framework, compendiums, anatomists, anatomical, barebones, anatomize, analyses, dissection, morphologies, decomposition, anatomist, compendia, tectology, carcase, assay, accidence, skeleton, calculuses, calculus.