Apoplectic türkçesi Apoplectic nedir

 • Felçle ilgili.
 • Felce ait.
 • Sinirli.
 • Felç.
 • Felce meyilli.
 • Veterinerlik alanında kullanılır.
 • Apoplektik.
 • İnmeli.
 • Felce ait, felce meyilli.
 • Kolay kızdırılan.
 • Felçli.
 • Nüzullü.

Apoplectic ingilizcede ne demek, Apoplectic nerede nasıl kullanılır?

Apoplectic die : Beyin kanaması nedeniyle biçimlenen ölüm. Apoplektik ölüm.

Apoplectic shock : Apoplektik şok. Beyin ve medulla oblangatadaki damarlarda kanlanma, kanama, tromboz veya emboli oluşması ve büyük kan kayıpları sonucu hayati merkezlerin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan şok.

Apoplectic stroke : Apoplektik inme. Beyne giden kan akımının kesilmesinin neden olduğu vücudun bir tarafını etkileyen ani güçsüzlük nöbeti.

Apoplectical : İnmeli. Felç ile ilgili. Felçli. Felç. Sinirli.

Apoplectically : Sinirli bir şekilde. Felçli olarak. Apopleksi hastası olan kimse gibi (ani fiziksel nöbet, inme). Kızgın bir şekilde.

Apoplectiform : Apoplektiform. Kanamaya benzeyen.

Myelapoplexy : Omurilik kanaması. Miyelapopleksi.

Cerebral apoplexy : Serebral apopleksi. Beyin kanaması.

Apoplexies : Felç. Sekte. Nüzul. Apopleksi. Beyin kanaması. İnme.

Apoplexy : Beyin damarlarından birinde ani yırtılma sonucu veya tıkanma sonucu gelişen bilinç kaybı ve felç oluşumuyla belirgin tablo. Sekte. Felç. İnme. Apopleksi. Beyin kanaması. Nüzul.

 

İngilizce Apoplectic Türkçe anlamı, Apoplectic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Apoplectic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Palsied : Kötürüm. Sarsak. Aksak. Aksayan.

Aggravated : Fenalaşmış. Daha şiddetli olmuş. Kızgın. Kötüleşmiş.

Paralyzed : Kötürüm. Paralize. Çarpık. Felce uğramış.

Paralysis : Paraliz. Kötürümlük. Tam felç. Nüzul. Bir kas veya kas grubunu uyaran sinir merkezlerinin veya sinir liflerinin tamamen harap olması sonucu iskelet kaslarının kontraksiyon yeteneklerini tamamen kaybetmeleri durumu, paralizis. İmmünolojik tolerans. fazla miktardaki polisakkarit antijen dozuna karşı tolerans. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İnme. Felç olma. Bir kas veya kas grubunu uyaran sinir merkezlerinin veya sinir liflerinin tahrip olması sonucu iskelet kaslarının kısmen veya tamamen kontraksiyon yapamaması durumu, paraliz, flasid paralizis, strok, hlk. inme. tam veya yarı felç olarak ayrıldığı gibi kasların tonusuna göre gevşek ve spastik, sinir tahribatının bulunduğu yere göre perifer ve sentral, felç olan ekstremitelerin sayısına göre mono, hemi ve tetraparez veya pleji olarak ayrılır.

Seizure : Gasp. Elkoyma. El koyma. Müsadere. Haciz. El koyma (zorödetim). İnme. Hukuk, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Kriz. Borcunu ödemekten kaçınan ya da ödeyemeyen kişiye ilişkin mallara alacaklının isteği üzerine yönetim ve yasal yürütme kurumlarınca el konulması.

 

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Crotchety : Huysuz. Garip. Dırdırcı. Acayip. Aksi. Tuhaf.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Cataplexy : Katapleksi. Yığılakalım. Şok. Kas gevşekliği.

Apoplectic synonyms : paralytic, paralyses, bristly, angrier, abdominal pain, abattoir, bristlier, apoplexy, annoyed, discomposedly, palsies, a c deformity, abdominal ovariectomy, crankier, a clay, choleric, strokes, apoplexies, a crochordon, palsy, abamectin, abdominal fat necrosis, abdominal distention, blistering, seizures, abaxial, bristliest, stroke, flaccid paralysis, abdominal palpation, apoplectical, a c syndrom, angry.

Apoplectic ingilizce tanımı, definition of Apoplectic

Apoplectic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Relating to apoplexy. As, an apoplectic person, medicine, habit or temperament, symptom, fit, or stroke. One liable to, or affected with, apoplexy. Affected with, inclined to, or symptomatic of, apoplexy.