Application software türkçesi Application software nedir

  • Uygulama yazılımı.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Uygulama yazılım.
  • Uygulamalı yazılım.
  • Belirli bir görevi yerine getirmek için kullanılan program.

Application software ingilizcede ne demek, Application software nerede nasıl kullanılır?

Application : Dilekçe. Talep. Bilgisayar, hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Müracaat formu. Kumaşı, deriyi vb. üzerlerine renkli kumaş parçaları ya da başka bezeyici gereçleri yapıştırma, ekleme, dikme yoluyla yamayarak bezeme. Kullanım. Başvuru formu. Başvurma. Bir oyunun, bir sahnenin ya da bir kesimin sahne üzerinde denenmesi. Özen.

Software : Yazılım programları. İletişim araçlarıyla oluşturulan bilgilerin, izlencelerin tümü. bir sinemanın bir gösterimindeki filmlerden oluşan, belirli bir süre sonunda yerini başka filmlere bırakan gösterisi. belirli tarihlerde ve gösterimlerde hangi filmlerin yer alacağını, bu filmlerle ilgili kısa bilgileri veren yazı. tv. belirli bir televizyon yayacının bir gün içinde değişik bölümlerden oluşan yayınlarının tümü. bu yayın içinde kendi başına bir bütün oluşturan bölümlerden her biri. bu bölümlerin sıralanış ve saatlerini gösteren, bunlarla ilgili kısa bilgiler veren yazı. Bilgisayar programı. Bilgisayar yazılımı. Bir bilgi işlem dizgesinin işleyişi ile ilgili bilgisayar izlencelerinin, yordamların, kuralların ve gerektiğinde belgelemenin tümü. Yazılım. İzlence. Yazılım programı. Bilgisayarlı yazılım sistemi. Program.

 

Application background : Uygulama artalanı.

Application binary interface : İkili arayüz uygulaması.

Application blank : Başvuru formu. Başvuru kağıdı.

Application compatibility : Uygulama uyumluluğu.

İngilizce Application software Türkçe anlamı, Application software eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Application software ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Access key : Erişim tuşu. Erişim anahtarı. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Abbreviate : Kısaltmak. Sadeleştirmek. Kırpmak. İhtisar etmek. Özetlemek.

Abort : Başarısızlıkla bitmek. Baş tutmamak. Erken doğum yapmak. Başarısızlıkla sonuçlanmak. Bitirmeden durdurmak. İmtina etmek. Lağvetmek. Dayandırmak. Dölütünü düşürtmek. Bebek düşürmek.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Ac adapter : Da bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı.

Access control : Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Giriş kontrolü. Erişim denetimi. Erişim denetim. Erişim kontrolü.

Absolute device : Salt aygıt. Mutlak aygıt.

Accelerator key : Hızlandırıcı tuş. İvmelendirme tuşu. Kısayol tuşu. Hızlandırma tuşu. Hızlı erişim tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi.

Application software synonyms : absolute loader, accent char, acception, abstract syntax tree, abnormal end, access mechanism.