Appraisal türkçesi Appraisal nedir

 • Değer tahmini.
 • Değer takdiri.
 • Tahmin.
 • Kıymet takdiri.
 • Kıymet takdir etme.
 • Değerlendirmek.
 • Bir filmin çeşitli yönlerden taşıdığı özellikleri ayırt edip, çözümleyip film konusunda bir yargıya varma. özellikle, yetkili bir kurulca bu yolda varılmış ve gerekçeleriyle açıklanmış yargı.
 • Değerlendirme.
 • Kıymet takdiri etmek.
 • Ekspertiz.
 • Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
 • Değer biçme.

Appraisal ingilizcede ne demek, Appraisal nerede nasıl kullanılır?

Appraisal fee : Değerleme ücreti. Değerlenme ücreti. Takdir ücreti. Ekspertiz vergini.

Appraisal of damage : Zararı değerlendirme. Hasar tahmin etme. Tahribatı hesaplama.

Appraisal panel : Bir filmi değerlendirmekle görevlendirilmiş yetkili kimselerden oluşan kurul. Değerlendirme kurulu. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Appraisal report : Değerleme çizelgesi. Kıymet takdiri raporu. Bir girişimin durağan değerlerinin saptanmasını gösteren belge. Değer takdiri raporu.

Project appraisal : Proje değerlendirmesi. Proje değerlendirme. Yatırım projelerinin firma ya da ulusal ekonomi açısından fayda ve maliyetlerinin belirlenerek hangi projenin seçileceğine veya bir yatırım projesinin yapılıp yapılmayacağına karar vermek amacıyla yapılan çözümleme.

Appraised value method : Değerlemede değer biçme yöntemi. İşletmede bulunan varlıkların değerlemeyi yapanlarca saptanacak değer biçme temeline göre uygulanması yöntemi.

 

Appraisals : Değerlendirme. Değer tahmini. Değer biçme.

Reappraisal : Denetleme. Yoklama. Yeniden değerlendirme. Yeniden gözden geçirme. Yeniden değer biçme. Tekrar inceleme.

Appraiser : Muhammin. Takdirci. Değer biçen kimse. Değer biçen. Ehlivukuf. Değer takdir eden kişi. Değer biçici. Paha biçen.

Appraisable : Paha biçilebilir. Değerlendirilebilir. Kalite veya değer olarak değer biçilebilir. Değer biçilebilir.

İngilizce Appraisal Türkçe anlamı, Appraisal eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Appraisal ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Check : Durdurmak. Bir kişinin, bir banka ya da başkası üzerinde bulunan alacağının tümünü ya da belirli bir çek karnesi bölümünü diğer bir kişiye ödetmek amacıyla düzenlediği belge, ödeme buyruğu. Bir soru ya da görüşme çizinliğinde yer alan soruyu yanıtlamak üzere saptanmış yanıt seçeneklerinden biri ya da birkaçına x ya (...) biçiminde belirteçler koyularak yapılan bildirim. Şah demek. Tutmak. Kısmak. Çek keşide etmek. Belirtim. Frenlemek. Bagaja vermek (bavulu).

 

Appreciated : Fiyatını yükseltmek. Takdir etmek. Anlamak. Değer kazanmak. Teşekkür borçlu olmak. Değer biçmek. Değerini bilmek. Zevk almak. Beğenmek. Değerini artırmak.

Comments : Yorumlar. Görüşler. Düşüncesini açıklamak. Açıklayıcı bilgi. Yorumlamak. Açıklama. Açıklamalar. Eleştirmek.

Valuation : Keşfini yapma. Değer. Biçilen değer. Bir özdek, bir nesne, bir malın para ile çözümlenen değişim değerini saptama. Kıymet. Değerleme.

Assay : Denemek. Yoklamak. Analiz etmek. Tecrübe etmek. Tahlil etmek. Ayar etmek. Kalkışmak. Tecrübe. Tahlil.

Calculations : Hesaplamalar. Çıkar hesabı. Hesap. Hesap sonucu. Öngörü. Hesaplama. Düşünüp taşınma.

Evaluations : Ölçüm. Paha biçme.

Appraisement : Değerleme.

Appraise : Kıymet takdir etmek. Değer tespit etmek. Değer takdir etmek. Değer biçmek. Takdir biçmek. Paha biçmek. Fiyat saptamak.

Assessing : Paha biçme. Değerleme. Fiyat belirleme.

Appraisal synonyms : critical analysis, critical appraisal, overappraisal, underevaluation, appraisals, valuing, anticipation, consideration, sorting, appraises, approximation, acid test, divination, review, vigors, evaluating, appreciates, valorisation, reappraisal, commenting, reference, valorizations, overestimate, vigor, expertise, benchmark, appreciations, commercial document, budgeting, measuring, conjecture, valuations, anticipations.

Appraisal ingilizce tanımı, definition of Appraisal

Appraisal kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : An appraisement. A valuation by an authorized person.