Araban nedir, Araban ne demek

Araban; bir müzik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bitkilerde bulunan arabinoz polimeri depo polisakkarit.

İngilizce'de Araban ne demek? Araban ingilizcesi nedir?:

araban

Araban anlamı, kısaca tanımı:

Arabankürdi : Klasik Türk müziğinde az kullanılmış birleşik bir makam.

Bayatiaraban : Araban ve bayati makamlarından oluşturulan bir birleşik makam.

Şedaraban : Klasik Türk müziğinde bir şet makam.

Araba : Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı. Bu taşıtın aldığı miktarda olan.

Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer : "kıdem ve yaş bakımından büyük olanların yaptıkları her zaman örnek alınır" anlamında kullanılan bir söz.

Arabanın tekerine taş koymak : Güçlük çıkarmak.

Klasik : Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. Alışılmış. XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. Kökleşik. Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser. Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser. Sanatta kuralcı.

 

Türk : Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

Makam : Mevki, kat, yer. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

Gaziantep : Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Bir : Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bir kez. Sadece. Bu sayı kadar olan. Aynı, benzer. Beraber. Eş, aynı, bir boyda. Tek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

Bağlı : Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Sınırlanmış, sınırlı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Kapatılmış olan, kapalı. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

 

Arabana : Araba. Kertenkeleden büyük sürüngen bir hayvan. Dervişlerin çaldıkları tef.

Araban ile ilgili Cümleler

  • Kendi arabanı satın almak için yeterli para kazanıncaya kadar arabamı ödünç alabilirsin.
  • Bu cümleye yakın bir cümleyi bir arabanın arka camında yazılı olduğuna yemin ederim.
  • Arabanın tamiri biter bitmez, lütfen bana masrafları gösteren bir mektup yolla. Gerekli parayı sana göndereceğim.
  • Ali arabanın altındaki kaldırımda yağ olup olmadığını görmek için arabanın altına baktı.
  • Sen hiç uzun bir aradan sonra arabana bindin mi ve frenle gazı karıştırdın mı?
  • İstediğin kadar gaza bas, arabanın vitesi boşta olduğu için hiçbir yere gidemeyiz.
  • Arabanın parçalanması hakkında üzgün olduğunu biliyorum fakat yaralanmadın ve sağ olduğuna şükretmelisin.
  • Sağanak yağmur nedeniyle tamamen ıslandım. Arabanla gelip beni alır mısın?
  • Bir kaç günlüğüne arabanı bana ödünç vermenin bir sakıncası olup olmadığını merak ediyorum.
  • Hibrit arabanın bizim tarafımızdan yapıldığını ilk günden beri biliyordum.

Diğer dillerde Araban anlamı nedir?

İngilizce'de Araban ne demek? : n. type of complex sugar

n. araban, type of complex sugar

v. plow; hoop