Aristokrasi nedir, Aristokrasi ne demek

Aristokrasi; bir toplum bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Aristokrasi" ile ilgili cümle

  • "Bütün dünya demokrasi yaparken biz nasıl aristokrasi yaparız?" - F. R. Atay

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: soyluluk sistemi]

İngilizce'de Aristokrasi ne demek? Aristokrasi ingilizcesi nedir?:

aristocracy

Almanca'da Aristokrasi ne demek?:

aristokratie

Fransızca'da Aristokrasi ne demek?:

aristocratie

Aristokrasi hakkında bilgiler

Aristokrasi ya da soylu erki, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şeklidir. Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimidir. Sözcük "soylular sınıfı" anlamında da kullanılmaktadır.

Terim Türkçeye Fransızca aristocratie sözcüğünden geçmiştir. Kökeni ise Yunanca aristokratia (ἀριστοκρατία) kavramıdır ve aristos (en iyi) ile -kratia (güç) sözcüklerinden oluşur.

Aristokrasi anlamı, kısaca tanımı:

Soylu : Saygı uyandıran, yücelik taşıyan. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil, kerim. İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil. Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.).

 

Sınıf : Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Derslik. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.

İktidar : Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar. Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret. Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi.

İmtiyazlı : Ayrıcalıklı.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Soya : Kökeni Çin ve Japonya'ya uzanan, protein değeri bakımından zengin bir tür fasulye, soya fasulyesi (Soia hispida).

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

 

Siyasi : Siyasetçi, politikacı. Siyasal.

Hüküm : Karar. Yargı. Egemenlik, hâkimiyet. Değer, aynı veya benzer nitelik. Önem, geçerlilik.

Soylu erki : Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu yönetim biçimi, aristokrasi.

Diğer dillerde Aristokrasi anlamı nedir?

İngilizce'de Aristokrasi ne demek? : n. aristocracy; patriciate

Fransızca'da Aristokrasi : aristocratie [la]

Almanca'da Aristokrasi : n. Aristokratie

Rusça'da Aristokrasi : n. аристократия (F)

adj. аристократический