Attribute türkçesi Attribute nedir

 • İsnat etmek.
 • Atıfta bulunmak.
 • Atfetmek.
 • Nitelik.
 • Sembol.
 • Bir nesneye yüklenebilen nitelik ya da yüklem.
 • Vermek.
 • Bağlamak.
 • Yüklence.
 • Hamletmek.
 • Öznitelik.
 • Doğal özellik.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Atıf yapmak.
 • İzafe etmek.
 • Simge.
 • Yormak.
 • Dayandırmak.
 • İnanmak.

Attribute ile ilgili cümleler

English: Ali attributed his failure in the exam to illness.
Turkish: Ali sınavdaki başarısızlığını hastalığa bağladı.

English: Ali attributed his success to Mary's help.
Turkish: Ali başarısını Mary'nin yardımına bağladı.

English: Cruelty, it's the first attribute of God.
Turkish: Acımasızlık, Tanrı'nın ilk özelliğidir.

English: Ali attributed his success to hard work.
Turkish: Ali başarısını çok çalışmaya bağladı.

English: He attributed his failure to bad luck.
Turkish: Başarısızlığını kötü şansa dayandırdı.

Attribute ingilizcede ne demek, Attribute nerede nasıl kullanılır?

Attribute object : Öznitelik nesnesi.

Attribute to : Mal etmek. Atfetmek. İle ilişkilendirmek. (bir olayı bir başkasına) yormak. Kondurmak. Bağlamak (bir nedene). (çocukluğuna veya tecrübesizliğine vb) vermek. -e mal etmek. (bir olayı bir başkasına) bağlamak. -e yormak.

Extended attribute error : Ek öznitelik hatası.

Extended attribute file : Genişletilmiş öznitelik dosyası.

 

Ldap attribute name : Ldap uzantı adı. Hdek uzantı adı.

File attribute : Bir dosyanın özelliklerini belirten kod. Kütük özniteliği. Dosya özniteliği.

Archive attribute : Son kopyalamadan beri değiştirilmiş olduğunu belirten dos ortamında dosya işaretlemesi. Arşiv kalitesi. Arşiv niteliği.

Text attribute : Metin özniteliği.

Data attribute : Veri özniteliği. Veri özelliği.

Object attribute : Nesne özniteliği.

İngilizce Attribute Türkçe anlamı, Attribute eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Attribute ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Attach : Yapıştırmak. Haczetmek. Tutturmak. İliştirmek. Bitiştirmek. El koymak. Eklemek. Yamamak. Yüklenmek.

Believe : Kanmak. Yemek. Varsaymak. Güven duymak. İman etmek. İnancı olmak. Güvenmek. Kani olmak. Sanmak.

Accredits : Kredi açmak. Atamak. İtibar etmek. Güvenmek. Akredite etmek. Elçi göndermek. Yetki vermek. Akreditif açmak.

Vouched : Doğrulamak. Belgelerdeki bilgileri kontrol etmek. Garanti etmek. Kefil olmak. Tanıklık etmek. Yeminle temin etmek. Tekeffül etmek. Onaylamak.

Accrediting : Atamak. Yetki vermek. İtibar etmek. Güvenmek.

Build on : İnşa etmek. Genişletmek. Kademeli olarak eklemek (bir bina veya mevcut yeteneklere). Üzerine eklemek yaparak geliştirmek. Derece derece artırmak veya genişletmek.

 

Ascribed : Yüklemek. Üstüne atmak.

Composition : Batkı sözleşmesi. Kompozisyon. Bestecilik. Yapıt. Tahrir. Sözlü-yazılı anlatım. Anlaşma. Anlama. Düzenleme.

Refer to : Göndermek. Adlandırmak. Bahsetmek. -e havale etmek. İfade etmek. Gönderme yapmak. İşaret etmek. Havale etmek.

Exponent : Üs (matematik terimi). Beyan eden kimse. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Kuvvet (matematik terimi). Üs. Taraftar. Kuvvet. Üst. Bir niceliğin sağ üst köşesine, kaçıncı kuvvete yükseltileceğini göstermek için yazılan sayı.

Attribute synonyms : carnalize, feature of speech, reattribute, interiorize, interiorise, abandon, charge, ascribes, personify, imputes, representations, emblem, bywords, project, access control, epitome, access mechanism, chop, affiliate, dimension, embodiment, ground, exemplifications, base, abort sequence, conception, internalize, affiliates, characters, personate, acception, vouches, allude.

Attribute zıt anlamlı kelimeler, Attribute kelime anlamı

Misconception : Yanlış anlama. Yanlış kanı. Kavram hatası. Yanlış fikir. Yanlış yorum. Kavram yanılgısı. Yanlış kavram. Yanlış kavrama.

Cheerfulness : Neşelilik. Keyiflilik. Şenlik. Neşe.

Attribute antonyms : uncheerfulness.

Attribute ingilizce tanımı, definition of Attribute

Attribute kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To assign. To consider (something) as due or appropriate (to). An essential or necessary property or characteristic. To refer, as an effect to a cause. To consider as belonging (to). To impute. A quality which is considered as belonging to, or inherent in, a person or thing. That which is attributed. To ascribe.