Büyüklenmek nedir, Büyüklenmek ne demek

  • Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek

Diğer sözlük anlamları:

Büyüklük taslamak.

Büyüklenmek anlamı, tanımı:

Büyüklenme : Büyüklenme işi, kibir, heyheylenme.

Büyük : Üstün niteliği olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Niceliği çok olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Önemli. Büyük abdest.

Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı. Karşı durulamaz güçlü etki.

Göstermek : Bir şeyin etkisi altında tutulmak. Öğretmek, açıklamak. Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak. Belirtmek, anlatmak. Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek. Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak. Görünmek, benzemek. Sert bir biçimde karşılık vermek. Yapmasını söylemek, görevlendirmek. Kanıtla inandırmak. Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek. Etmek.

Büyüklük : Büyük olma durumu. Ululuk. Depremde oluşan enerjinin düzeyini belirten ölçü. Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.

Taslamak : Taşçılıkta bir taşın kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak. Kendinde olmayan bir özelliği varmış gibi göstermek. Gözetlemek, gizlice izlemek.

 

Kibirlenmek : Kendini üstün görmek, büyüklenmek.

Heyhey : Sinirlilik.

Diğer dillerde Büyüklenmek anlamı nedir?

İngilizce'de Büyüklenmek ne demek? : to become haughty

Fransızca'da Büyüklenmek : faire la princesse, plastronner, s'enorgueillir, prendre des airs