Bakirelik nedir, Bakirelik ne demek

  • Bakire olma durumu, erdenlik

Bakirelik anlamı, tanımı:

Bakire : Cinsel ilişkide bulunmamış (dişi), kızoğlan, kızoğlankız, erden.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Erdenlik : Kızlık.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Bakirelik anlamı nedir?

İngilizce'de Bakirelik ne demek? : n. virginhood, virginity, maidenhood

Fransızca'da Bakirelik : virginité [la]