Bases türkçesi Bases nedir

 • Hidrojen iyonlarını alan kimyasal maddeler.
 • Kaide.
 • Bazlar.
 • Baz.
 • Temel.
 • Veterinerlik alanında kullanılır.
 • Başlangıç sayısı.
 • [#alt Altlık].
 • Esas.
 • Saha kenarı.
 • Dayanak.
 • Dip.
 • Düzlemler.
 • Depart.
 • Üs.
 • Alt.
 • Taban.
 • Kök.

Bases ile ilgili cümleler

English: Make no mistake: we do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there.
Turkish: Yanlış yapmak yok: Biz birliklerimizi Afganistan'da tutmak istemiyoruz. Biz orada askeri üs aramıyoruz.

English: In the Cold War era, Soviet naval and air bases existed in Cuba and Vietnam.
Turkish: Soğuk Savaş döneminde Küba ve Vietnam'da Sovyet deniz ve hava deniz üsleri vardı.

English: The British had military bases along New York's Hudson River.
Turkish: İngilizlerin New York'un Hudson Nehri boyunca askeri üsleri vardı.

Bases ingilizcede ne demek, Bases nerede nasıl kullanılır?

Advice of tax bases : Vergilendirmeye ilişkin belirli bir yargı kapsayan belge ve yazıların, adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere ptt eliyle yüklenimli olarak, adresleri bilinmeyenlere de duyuru yoluyla bildirilmesi. Vergi bildirim temelleri.

Equivalent bases : Denk tabanlar.

Purine bases : Kimyasal yapı olarak pürine benzeyen ve dna’nın yapısında bulunan adenin ve guanin bazları. Pürin bazları.

Schiff bases : Schiff bazları.

 

Total volatile bases : Tvb-n. Tvb. Balık ve balık ürünlerinde azot içeren uçucu baz özelliğe sahip amonyak, trimetilamin, dimetilamin, üre vb. kimyasal bileşikler, tvb, tvb-n. Toplam uçucu bazlar.

Wheelbases : Aks açıklığı. Dingil açıklığı. Aks mesafesi. Dingil mesafesi. Dingiller arası mesafe. Dingil arası mesafe. Aks merkezleri aralığı. Dingil aralığı. Dingil arası. Tekerlek açıklığı.

Base angle : Tevcih açısı.

Databases : Veri tabanları. Veri tabanı. Belirli konu ile ilgili veri içeren dosya.

Default open mode for databases : Veritabanları için varsayılan açma kipi.

Firebases : Uzun menzilli topçu atışı desteği sağlayan bina. Topçu üssü (askeri).

İngilizce Bases Türkçe anlamı, Bases eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bases ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Grass roots : Taban parti. Köylü. Kaynak. Halk.

Alcali : Alkalik. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Suda eriyebilen ve hidroksit iyonları oluşturan kimyasal özdek. Alkali.

Foundation : Kuruluş. Özül. Bir taşınmazın gelirinin, iyesince, sürekli olarak, belli bir ya da birkaç kamu işgörüsü için ayrılması. kamu yararına ayrılmış olan bu tür taşınmazların yönetimi ile görevlendirilmiş kamu kurumu. Bir topluluk veya bir kimse tarafından belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için belli koşullar ve resmi yolla tahsis edilen mal ve para varlığı. çeşitli toplumsal alanlarda hizmet vermek, hayır işleri görmek üzere bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği, ticari etkinlikleri dışında kurumlar vergisinden bağışık tutulan ve kar amacı gütmeyen tüzel kişilik. Tesis. Ten boyası. Alt yapı. Kurma. Yapma.

 

Body : Beden. Hacim. Yığın. Miktar. Kuruluş. Bir sınıf veya bu sınıf içindeki bir grup. Cüsse. Zümre. Nesne.

Origins : Kaynak. Doğuş. Başlangıç noktası. Menşe. Köken. Asıl. Nereden. Başlangıç.

Broader : Hoşgörülü. Terbiyesiz. Yaygın. Daha kapsamlı. Açık. Genel. Geniş. Daha geniş. Enli.

Groundwork : Asıl. Zemin. Ön hazırlıklar. Temel inşaatı. Altyapı. Alt yapı. Temel işleri.

Foot : Hesaplamak. Gitmek. Biyoloji, jimnastik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ayakucu. İngiliz uzunluk birimi (30, 48 cm). (özellikle 35 mm'lik filmlerle ilgili ilk ölçüler abd'de saptandığı için sinema alanında çok kullanılır. 35 mm'lik bir filmin 1 ayağında 16 resim, 64 delik vardır. 16 mm'lik 1 ayağında 40 resim bulunur.). Ayak. Yer değiştirmeyi sağlayan ve çeşitli hayvanlarda çok değişik şekiller gösteren yapılar. Çıkarmak. Bacakların, bilekten sonraki bölümü.

Abaxial : Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Eksen dışı. Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı.

Baseline : Başlama hattı. Taban çizgisinde. Bir beyzbol sahasında koşucunun bir bölgeden diğerine koştuğu alan (beyzbol). (yazım) harflerin tabanlarının oturduğu varsayılan hayali çizgi (g, y, p, q, ve j harflerinin kuyrukları dışarıda kalarak). Esas alınan çizgi. Taban hizası. Taban çizgisi.

Bases synonyms : meat and potatoes, dogma, authentic, explanation, bracings, installment, basilary, inferiors, deep, a c deformity, hypo, ground, installations, anviling, alkaline, bedplates, assumption, base line, coasters, base, hypos, apo, abuttal, depth, beginnings, bodying, common ground, backbones, dado, alkalis, abecedarians, supposition, dadoed.

Bases zıt anlamlı kelimeler, Bases kelime anlamı

Unsupported : Desteklenmiyor. Destekli olmayan. Dayanağı olmayan. Desteklenmeyen. Doğrulanmamış. Mesnetsiz. Desteksiz. Doğrulanmış olmayan. Arkası olmayan.

Incidental : Tesadüfi. Arızi. Rastlantısal. Önemsiz olay. Olası. İsteğe bağlı. Bağlı. Küçük. Özgü. Küçük ve önemsiz.