Blastocyst türkçesi Blastocyst nedir

  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış durum olup dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıfla (trofoblast) gelişmenin ileri evrelerinde embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesi.
  • Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hali. dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblast) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesini kapsar.
  • Blastosist.

Blastocyst ingilizcede ne demek, Blastocyst nerede nasıl kullanılır?

Blastocystis : Dıştan trafoblast adı verilen ince bir tabakayla çevrilmiş, ortasında gıda maddelerince zengin sıvıyla dolu bir boşluk ve bir tarafında ise ileride embriyoyu oluşturacak bir hücre kümesinden oluşan embriyoda blastula evresini izleyen gelişim dönemindeki gebelik ürünü, blastula, blastosit. inekte embriyonun 7-1 günleri. Blastosist.

Blastocyte : Gelişmemiş hücre. Blastosit. Blastosist.

Blastocyte implantation : Blastosit implantasyonu. Blastositin endometriyuma tutunması, implante olması.

Blastocyte migration : Blastosit göçü. İmplantasyon öncesi dönemde blastositin döl yatağı içerisinde yer değiştirmesi.

 

Blastocytoma : Blastositom.

Blastoffs : Havalanma (roket). Uzaya fırlama.

Blastoff : Uzaya fırlama. Havalanma (roket).

Blastocoel : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Blastula'da blastodermin içinde kalan boşluk. blastosöl. Embriyoda morula evresinden sonra gelişen içi sıvı dolu boşluk. Birinci karın boşluğu. Embriyonun erken evresinde, dış tabakadaki hücrelerin içeriye doğru bir girinti yapması sonucu oluşan, ilk vücut boşluğu, birinci karın boşluğu. Balstosöl. Blastula ile çevrelenmiş sıvı dolu boşluk (gelişmemiş embriyo aşaması). Blastosöl.

Blastocoele : Blastosöl. Blastula ile çevrelenmiş sıvı dolu boşluk (gelişmemiş embriyo aşaması). Balstosöl.

Blastodisc : Blastodisk. Kemikli balıklarda erken embriyo döneminde biçimlenen yumurta üzerindeki hücresel bir kapak.

İngilizce Blastocyst Türkçe anlamı, Blastocyst eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Blastocyst ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A protein : Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. laktoz sentetaz enziminin bir parçası. tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. olgunlaşma proteini. tütün mozaik virüsünün deneysel olarak meydana getirilen protein kılıfının bir oligomeri. A proteini. Tek iplikli rna fajlarındaki bir protein.

 

A site : Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri. A yeri.

A cell : Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

Abiotic factor : Abiyotik faktör. Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen, iklim faktörleri, toprağın özellikleri ve suyun kimyasal yapısı gibi faktörler. Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.

Abramis zone : Akarsuların durgun akan ve abramis türlerinin baskın olduğu bölgesi. Akarsuların durgun akan bölgeleri. Abramis zonu.

Aardvarks : Yerdomuzu. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Yer domuzugiller. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım. Damarlı dişliler.

Aardvark : Yerdomuzu. Yer domuzu. Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Borudişli. Karınca yiyen.

Blastocyte : Gelişmemiş hücre. Blastosit.

Abo blood groups system : Abo kan grupları sistemi. Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.

A cells : Alfa hücreleri. Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

Blastocyst synonyms : blastodermic vessicle, aardwolf, acacia, blastocystis, blastosphere, abambulacral area, abiotic environment, a chromosome, abductor muscle, abacus bodies, blastula.

Blastocyst ingilizce tanımı, definition of Blastocyst

Blastocyst kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The germinal vesicle.