Blastocyte türkçesi Blastocyte nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Blastosit.
  • Blastosist.
  • Gelişmemiş hücre.

Blastocyte ingilizcede ne demek, Blastocyte nerede nasıl kullanılır?

Blastocyte implantation : Blastositin endometriyuma tutunması, implante olması. Blastosit implantasyonu.

Blastocyte migration : Blastosit göçü. İmplantasyon öncesi dönemde blastositin döl yatağı içerisinde yer değiştirmesi.

Early blastocyt : Erken blastosit. Embriyonik gelişmenin morula evresinden sonra blastosit oluşumundan başlayıp sarkma (hatching) evresinde bulunan embriyo.

Blastocytoma : Blastositom.

Blastocyst : Blastosist. Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hali. dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblast) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesini kapsar. Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış durum olup dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıfla (trofoblast) gelişmenin ileri evrelerinde embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesi.

Blastoffs : Havalanma (roket). Uzaya fırlama.

Blastoderm : Blastulanın birinci karın boşluğunu çeviren bir sıra hücreden yapılmış olan epitel yapı. Germ yaprağı. Blastulanın birinci karın boşluğunu çeviren bir sıra hücreden yapılmış olan epitel. Döllenmiş bir yumurtadan gelişen hücreler tabakası (embriyoloji). Blastoderm.

 

Blastocele : Blastosel. Bir blastula içinde bulunan ve sıvı ile dolu olan boşluk (gelişmemiş embriyo aşaması). Blastula dönemindeki embriyonun ortasında oluşan içi gıda maddelerinden zengin bir sıvıyla dolu boşluk.

Blastocoele : Blastula ile çevrelenmiş sıvı dolu boşluk (gelişmemiş embriyo aşaması). Balstosöl. Blastosöl.

Blastoff : Uzaya fırlama. Havalanma (roket).

İngilizce Blastocyte Türkçe anlamı, Blastocyte eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Blastocyte ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Blastocyst : Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hali. dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblast) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesini kapsar. Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış durum olup dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıfla (trofoblast) gelişmenin ileri evrelerinde embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesi.

 

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Karın (böcek gövdesinde). Karın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen. Karnın altı.

Blastocyte synonyms : embryonic cell, formative cell, abdominal palpation, abattoir, a clay, blastocystis, abdominal ovariectomy, abamectin, abdominal distention, abaxial.